Noc Muzeów 2018

Noc Muzeów odbędzie się na parterze oraz I piętrze w Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Historii Medycyny; ul. Żwirki i Wigury 63 (CBI).
W programie:
– Historia i rozwój kardiologii. 65 lecie I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowoczesne technologie
w kardiologii.
– Józef Polikarp Brudziński…Salus aegroti suprema lex esto.
– 100 lecie Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
– Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie- Ślady historii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na tablicach i w rzeźbie.
Serdecznie zapraszamy!

100-lecie Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr hab. n. med. Edward Towpik Dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zapraszają na konferencję i wystawę poświęconą 100. rocznicy utworzenia Katedry i Zakładu Farmakologii, która odbędzie się pod patronatem
JM Rektora prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr. hab. n. farm. Jana Pachecka Przewodniczącego Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk.

2 lutego 2018 r. o godz. 12.00
w Muzeum Historii Medycyny WUM
ul. Żwirki i Wigury 63

Józef Polikarp Brudziński Salus aegroti suprema lex esto

Słowo wstępne w publikacji

Gdy tak wszyscy, i ciało nauczycielskie, i młodzież, i społeczeństwo, otoczymy opieką i miłością tę odrodzoną naszą Alma Mater, ostanie się ona i zakwitnie,
a pokolenia następne, spozierając na nią z dumą, powtarzać sobie będą:
i przyszły burze, i wiały wiatry, i uderzały na on dom, a on nie upadł, bo był na opoce zbudowany
– tymi słowami Rektor Józef Polikarp Brudziński zakończył mowę na uroczystościach inauguracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego
15 listopada 1915 roku. Ja natomiast, w setną rocznicę Jego śmierci, tymi słowami chciałbym przypomnieć piękny rozdział w historii zarówno polskiego szkolnictwa, jak i medycyny, upamiętniający życie i dorobek naukowy pierwszego Rektora odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego, światowej sławy neurologa, pediatry oraz nieocenionego i ukochanego przez swoich studentów nauczyciela.
To niezwykły zaszczyt mieć za swojego poprzednika tak wybitną postać, działającą na wielu płaszczyznach: medycznej, naukowej, społecznej
i politycznej. To również niezwykle silna motywacja oraz wyzwanie, aby po stu latach od przywrócenia niezależnego polskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz powołania pierwszego w historii Rektora tejże Uczelni pełnić swoje obowiązki z jak największą starannością i dbałością o dobro całego środowiska akademickiego. Józef Polikarp Brudziński otworzył rozdział wspaniałych i wielkich osobistości, które kolejno, do roku 1950, pełniły funkcję Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, a później Akademii Medycznej
w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Józef Polikarp Brudziński był nie tylko pierwszym Rektorem odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego, ale również Rektorem Medykiem.
W późniejszej historii UW, w latach 1915-1949, pięciu z siedemnastu rektorów było medykami. Byli to: prof. Jan Mazurkiewicz – psychiatra, prof. Franciszek Krzyształowicz – dermatolog, prof. Mieczysław Michałowicz – pediatra,
prof. Jerzy Modrakowski – farmakolog i prof. Franciszek Czubalski – fizjolog.
Jestem przekonany, że tak obecne, jak i przyszłe pokolenia, 100 lat po śmierci Józefa Polikarpa Brudzińskiego, spojrzą z dumą i wdzięcznością na dorobek, jaki po sobie pozostawił, i powtórzą: i przyszły burze, i wiały wiatry, i uderzały na on dom, a on nie upadł, bo był na opoce zbudowany.
Gratuluję Muzeum Historii Medycyny przygotowania wystawy, którą tak godnie uczciło rocznicę śmierci Rektora Józefa Brudzińskiego – Ojca zarówno odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego, jak i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Józef Polikarp Brudziński… Salus aegroti suprema lex esto

Sesja i wystawa organizowane są w 100 rocznicę śmierci Józefa Polikarpa Brudzińskiego.
Prof. dr hab. n. med. Edward Towpik Muzeum Historii Medycyny WUM
i dr hab. n. med. Ewa Skrzypek Studium Historii Medycyny WUM
zapraszają na sesję i otwarcie wystawy:
Józef Polikarp Brudziński…Salus aegroti suprema lex esto
pod Honorowym Patronatem JM prof. Mirosława Wielgosia
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

18 grudnia 2017 r. o godz. 15.30
w Muzeum Historii Medycyny WUM, ul. Żwirki i Wigury 63

Wystawa trwała do 1 października 2018 r.

 

 

PROFESOR WIKTOR GRZYWO-DĄBROWSKI

Prof. Mieczysław Szostek Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, prof. Paweł Krajewski Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej i prof. Edward Towpik Dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na spotkanie poświęcone Profesorowi Wiktorowi Grzywo-Dąbrowskiemu

Otwarcie Konferencji – prof. Mieczysław Szostek, prof. Paweł Krajewski,
prof. Edward Towpik

Wystąpienie JM Rektora – prof. Mirosław Wielgoś

Prof. Wiktor Grzywo-Dąbrowski – nasz Wychowawca i Nauczyciel –
dr Małgorzata Brzozowska

Działalność naukowa prof. Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego –
prof. Paweł Krajewski

Wystąpienia Wychowanków i Uczniów

Odnaleziona ekspertyza prof. W. Grzywo-Dąbrowskiego dotycząca przyczyny śmierci   płk. Armii Krajowej Lucjana Załęskiego –
informacja prof. Mieczysława Szostka

Spotkanie koleżeńskie

Zapraszamy do sali wykładowej Zakładu Medycyny Sądowej,

przy ul. Oczki 1  20 kwietnia 2017 r. o godz.13.oo

 

JÓZEF CELIŃSKI (1779-1832) OJCIEC WARSZAWSKIEJ FARMACJI

Prof. Edward Towpik
Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM
i
Prof. Piotr Wroczyński
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM

zapraszają na spotkanie

Józef Celiński (1779-1832)
Ojciec warszawskiej farmacji

wtorek, 17 stycznia 2017 r., godz. 13.00
Muzeum Historii Medycyny WUM
ul. Żwirki i Wigury 63

Ojciec i Syn Witold i Tadeusz Orłowscy

Prof. Edward Towpik Dyrektor Muzeum Historii Medycyny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zaprasza na sesję i otwarcie wystawy
OJCIEC i SYN Witold i Tadeusz Orłowscy
pod Honorowym Patronatem JM prof. Mirosława Wielgosia
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
we wtorek, 29 listopada 2016 r. o godz. 13.00
w Muzeum Historii Medycyny WUM, ul. Żwirki i Wigury 63

 

SZPITAL OBOZOWY DLA KOBIET W KL AUSCHWITZ-BIRKENAU (1942-1945)

Prof. Edward Towpik  Dyrektor Muzeum Historii Medycyny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

zaprasza na promocję książki

dr Marii Ciesielskiej

„Szpital obozowy dla kobiet  w KL Auschwitz-Birkenau  (1942-1945)”

w środę, 13 stycznia 2016 r. o godz. 17.00  ul. Żwirki i Wigury 63

W środę, 13 stycznia br., odbyło się kolejne Spotkanie Muzealne, podczas którego przedstawiono książkę dr Marii Ciesielskiej „Szpital obozowy dla kobiet w KL Auschwitz-Birkenau (1942-1945)”. Publikacja ta inauguruje serię wydawniczą o nazwie: „Biblioteka Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Uroczystą promocję zaszczycił swoją obecnością JM Rektor- prof. Marek Krawczyk.

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej Autorki, obronionej na naszej Uczelni. Autorka z niezwykłą dbałością o szczegóły historyczne  przedstawiła genezę powstania obozu i problematykę zbrodniczych eksperymentów „medycznych”, a na tym tle – działalność szpitala obozowego dla kobiet. W drugiej części książki zawarte zostały biogramy bohaterskich lekarek więźniarek pracujących w tym szpitalu, udzielających pomocy i otuchy mimo bezpośredniego zagrożenia ich własnego życia.

Dyrektor Muzeum prof. Edward Towpik przedstawił zebranym sylwetkę Autorki – specjalistki w zakresie medycyny rodzinnej, doktor nauk medycznych w dziedzinie historii medycyny, a także przewodniczącej Sekcji Historycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

W pełnej emocji dyskusji wzięli udział m.in. członkowie rodzin bohaterskich lekarek – więźniarek; dwoje z nich było więźniami Auschwitz jako małe dzieci. Wszyscy uczestnicy  spotkania otrzymali  egzemplarz książki, mogli też  porozmawiać z Autorką i uzyskać dedykację.

„Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie”

„Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie” Tytuł tej publikacji, dokumentuje kolejną wystawę w Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, to słowa wypowiedziane przed laty przez Prymasa Tysiąclecia – Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Wystawa mówi o wybitnych postaciach Uczelni, o ważnych miejscach
i wydarzeniach w jej historii, utrwalonych na pamiątkowych tablicach
i w rzeźbach zdobiących nasze szpitale, sale wykładowe i zakłady naukowo-dydaktyczne. Te „kamienie” – tablice i rzeźby – stały się kanwą ekspozycji –
a także publikacji. Dokonując niezbędnego wyboru kierowaliśmy się zarówno znaczeniem postaci, miejsca lub wydarzenia, jak i formą upamiętnienia. Przedstawiane obiekty powstawały w różnych okresach minionego stulecia
i są, obok treści, także swoistym signum temporis i przekrojem stylów sztuki kommemoratywnej.

Pierwsza część publikacji przedstawia (w skrócie) fragment ekspozycji poświęcony osobom. Wizerunek tablicy lub rzeźby wzbogacono krótką notą biograficzną i uzupełniono stosownymi ilustracjami. Układ drugiej części – poświęconej gmachom – jest zbliżony. Obie części przedziela plan międzywojennej Warszawy ze wskazaniem umiejscowienia tych gmachów. Przypomnienie wydaje się zasadne, skoro niektórych już nie ma (Szpital Karola i Marii) inne istnieją w zmienionym kształcie, a ich pierwotne nazwy (Szpital Starozakonnych, Szpital św. Stanisława) są niemal nieznane, a kolejne znikają ze struktury Uczelni (Zakłady Teoretyczne przy Krakowskim Przedmieściu, Szpital przy ul. Litewskiej).

Papier, wbrew pozorom, jest nie mniej trwałą formą upamiętnienia, niż marmur lub brąz. Niech więc ta publikacja zapisze w pamięci zarówno wystawę,
jak i jej bohaterów – i stanie się kolejnym „kamieniem”.

Prof. dr hab. med. Edward Towpik – Dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

70-lecie reaktywowania Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 14 listopada 2014 roku została otwarta wystawa pt: „70-lecie reaktywowania Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego”
Na wystawie przedstawiono początki tajnego nauczania m.in. „Szkołę Zaorskiego” działającą od 1941 roku oraz historię reaktywowania w 1944 roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wystawę ilustruje bogaty materiał ikonograficzny i dokumentacyjny pochodzący od byłych studentów „Szkoły Zaorskiego” i „Akademii Boremlowskiej”.