Józef Polikarp Brudziński… Salus aegroti suprema lex esto

Sesja i wystawa organizowane są w 100 rocznicę śmierci Józefa Polikarpa Brudzińskiego.
Prof. dr hab. n. med. Edward Towpik Muzeum Historii Medycyny WUM
i dr hab. n. med. Ewa Skrzypek Studium Historii Medycyny WUM
zapraszają na sesję i otwarcie wystawy:
Józef Polikarp Brudziński…Salus aegroti suprema lex esto
pod Honorowym Patronatem JM prof. Mirosława Wielgosia
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

18 grudnia 2017 r. o godz. 15.30
w Muzeum Historii Medycyny WUM, ul. Żwirki i Wigury 63

Wystawa trwała do 1 października 2018 r.