Kontakt

Wstęp bezpłatny

Godziny zwiedzania wystaw:
poniedziałek – piątek: 9.30-15.00

Biuro Muzeum:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Uwaga!
W celu przeprowadzenia kwerendy naukowej prosimy o wcześniejszy  kontakt  mailowy z informacją zakresu badanego tematu.

Adres do korespondencji:
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 63
02-091 Warszawa

tel.: +48 22 116 60 19
e-mail: muzeum@wum.edu.pl

Siedziba:
Centrum Biblioteczno – Informacyjne WUM
ul. Żwirki i Wigury 63
02-091 Warszawa