Regulamin udostępniania zbiorów

 

 

  1. Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego udostępnia swoje zbiory w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej.
  2. Chęć przeprowadzenia kwerendy naukowej należy zgłosić mailowo na adres muzeum@wum.edu.pl.
  3. Czas oczekiwania na udostępnienie zbiorów zależy od stanu obiektów, miejsca ich przechowywania, bieżących zadań realizowanych przez Muzeum oraz zobowiązań wobec darczyńców i jednostek współpracujących.
  4. Dyrektor Muzeum może odmówić udostępnienia zbiorów, jeśli wymagają one konserwacji, są eksponowane na wystawie, znajdują się w opracowaniu, są w trakcie inwentaryzacji lub kontroli.
  5. Decyzją Dyrektora Muzeum zbiory mogą zostać udostępnione w formie zdigitalizowanej.
  6. Muzeum nie udostępnia zbiorów szczególnie chronionych.
  7. Przed przystąpieniem do korzystania ze zbiorów osoba przeprowadzająca kwerendę zobowiązana jest do uzupełnienia stosownego oświadczenia udostępnionego przez Pracownika Muzeum.
  8. Ze zbiorów można korzystać tylko w siedzibie Muzeum, w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum, w obecności Pracownika Muzeum.
  9. Bez zgody Dyrektora Muzeum nie wolno wykonywać zdjęć, filmów ani kserokopii obiektów muzealnych.
  10. Osoba przeprowadzająca kwerendę, jeśli zajdzie taka potrzeba, zobowiązana jest do używania jednorazowych rękawiczek.