Pracownicy

Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM
dr n. hum. Adam Tyszkiewicz
tel. kom.: 503 – 825 -070
adam.tyszkiewicz@wum.edu.pl
pok. 323

Zuzanna Kamińska
sekretariat: muzeum@wum.edu.pl
tel.: (22) 116-60-19
pok. 323

Specjalista Krzysztof Schoeneich
krzysztof.schoeneich@wum.edu.pl
tel: (22) 116-60-25
pok. 321