Pracownicy

Grażyna Jermakowicz
p.o Dyrektora
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
grazyna.jermakowicz@wum.edu.pl
tel: (22) 116-60-19
pok. 323

Agata Małkowska
Specjalista
agata.malkowska@wum.edu.pl
tel. (22) 116-60-21
pok. 321

Monika Klimowska
Specjalista
monika.klimowska@wum.edu.pl
tel. (22) 116-60-25
pok. 321

sekretariat:

Honorata Kielar-Franaszczyk
Specjalista
honorata.kielar-franaszczyk@wum.edu.pl; muzeum@wum.edu.pl
tel. (22) 116-60-19
pok. 323