PROFESOR WIKTOR GRZYWO-DĄBROWSKI

Prof. Mieczysław Szostek Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, prof. Paweł Krajewski Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej i prof. Edward Towpik Dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na spotkanie poświęcone Profesorowi Wiktorowi Grzywo-Dąbrowskiemu

Otwarcie Konferencji – prof. Mieczysław Szostek, prof. Paweł Krajewski,
prof. Edward Towpik

Wystąpienie JM Rektora – prof. Mirosław Wielgoś

Prof. Wiktor Grzywo-Dąbrowski – nasz Wychowawca i Nauczyciel –
dr Małgorzata Brzozowska

Działalność naukowa prof. Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego –
prof. Paweł Krajewski

Wystąpienia Wychowanków i Uczniów

Odnaleziona ekspertyza prof. W. Grzywo-Dąbrowskiego dotycząca przyczyny śmierci   płk. Armii Krajowej Lucjana Załęskiego –
informacja prof. Mieczysława Szostka

Spotkanie koleżeńskie

Zapraszamy do sali wykładowej Zakładu Medycyny Sądowej,

przy ul. Oczki 1  20 kwietnia 2017 r. o godz.13.oo