Noc Muzeów 2018

Noc Muzeów odbędzie się na parterze oraz I piętrze w Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Historii Medycyny; ul. Żwirki i Wigury 63 (CBI).
W programie:
– Historia i rozwój kardiologii. 65 lecie I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowoczesne technologie
w kardiologii.
– Józef Polikarp Brudziński…Salus aegroti suprema lex esto.
– 100 lecie Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
– Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie- Ślady historii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na tablicach i w rzeźbie.
Serdecznie zapraszamy!