60 Rocznica otrzymania dyplomu lekarza. Rocznik 1952-1958

15 czerwca br. w Muzeum Historii Medycyny WUM, odbyła się uroczystość odnowienia po 60. latach dyplomów Absolwentów rocznika 1958 Wydziału Lekarskiego ówczesnej Akademii Medycznej.

W uroczystym spotkaniu udział wzięło 62 absolwentów oraz władze WUM reprezentowane przez JMR prof. Mirosława Wielgosia oraz Dziekana
I Wydziału Lekarskiego prof. Pawła Włodarskiego.

Zaproszonych gości jako pierwszy uroczyście powitał organizator całego spotkania – prof. Mieczysław Szostek. Podczas otwarcia nie zapomniano również o tych, którym nie dane było doczekać tej niezwykłej uroczystości. Prof. Mieczysław Szostek poprosił zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy pamięci tych, których dzisiaj na spotkaniu zabrakło. Następnie głos zabrał Rektor prof. Mirosław Wielgoś, który podziękował Jubilatom za obecność
w tym pięknym dniu oraz pogratulował osiągnięć i dokonań na rzecz Uczelni. Podkreślił, że rocznik ’58 to bez wątpienia kuźnia talentów, to rocznik wyjątkowy z którego wywodzą się sławy medycyny, utalentowani i zdolni lekarze.

Po oficjalnych przemówieniach Bohaterowie spotkania oddali się wspomnieniom, oglądając prezentację multimedialną ze zdjęciami historycznymi, zarówno kadry naukowej jak i ich samych z okresu matury
i studiów medycznych. Zdjęcia do prezentacji pochodzą z archiwum Uczelni, ale także z prywatnych zbiorów prof. Mieczysława Szostka i Zbigniewa Millera.

Jubilaci otrzymali okolicznościowe dyplomy potwierdzające, że przez wszystkie lata, które upłynęły od ukończenia studiów w Akademii Medycznej w Warszawie, przestrzegali wiernie Przysięgi Hipokratesa i stali się chlubą polskiej społeczności lekarskiej.

Klaudia Wendycz Biuro Prasowe