Ojciec i Syn Witold i Tadeusz Orłowscy

Prof. Edward Towpik Dyrektor Muzeum Historii Medycyny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zaprasza na sesję i otwarcie wystawy
OJCIEC i SYN Witold i Tadeusz Orłowscy
pod Honorowym Patronatem JM prof. Mirosława Wielgosia
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
we wtorek, 29 listopada 2016 r. o godz. 13.00
w Muzeum Historii Medycyny WUM, ul. Żwirki i Wigury 63