„Nauczanie medycyny i farmacji w murach Uniwersytetu Wileńskiego” z okazji 100. rocznicy utworzenia w Wilnie Uniwersytetu Stefana Batorego.

W 2019 r. mija sto lat od utworzenia w Wilnie Uniwersytetu Stefana Batorego. W związku z tą okrągłą rocznicą Muzeum Historii Medycyny WUM przygotowało dla Państwa symboliczną ekspozycję pt: „Nauczanie medycyny i farmacji w murach Uniwersytetu Wileńskiego”. Ukazuje ona  nie tylko historię Uczelni, ale i akademickie pamiątki z Wilna znajdujące się w zbiorach naszego Muzeum. Szczególnie bogaty zespół zabytków prezentowanych na wystawie nawiązuje do czasów funkcjonowania Uniwersytetu Stefana Batorego.

 

Uniwersytet Wileński założył król Polski Stefan Batory w 1579 r. Uczelnia ta była drugą po Akademii Krakowskiej polską wszechnicą i jednym z najdalej na wschód wysuniętych przyczółkiem nauczania na poziomie wyższym w nowożytnej Europie.  Kres działalności Uniwersytetu nastąpił po raz pierwszy po upadku powstania listopadowego. Społeczność polska musiała czekać w Wilnie aż do 1919 r., by ponownie móc otworzyć wrota wileńskiej wszechnicy. Przyczynił się do tego przede wszystkim Józef Piłsudski, który Wilno i wszystkie jego tradycje darzył zawsze wielkim sentymentem. Zgodnie z wydanym przez niego dekretem uczelnia uzyskała wówczas nową nazwę, tj. Uniwersytet Stefana Batorego.

Pomimo krótkiego okresu działalności Wydział Lekarski USB zyskał wysoką rangę w nauce polskiej i europejskiej. W okresie międzywojennym Wydział Lekarski USB ukończyło 1220 lekarzy, 83 osobom nadano stopień naukowy doktora medycyny i przeprowadzono kilkanaście przewodów habilitacyjnych. Z Wydziałem Lekarskim w Wilnie bliskie kontakty utrzymywał także Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Po zamknięciu polskojęzycznego Uniwersytetu przez władze litewskie 15 grudnia 1939 r. Wydział Lekarski jako pierwszy na terenie Wilna rozpoczął tajne nauczanie. Wraz z zakończeniem wojny znaczna część kadry profesorskiej tej jednostki uczelnianej zdecydowała się wyjechać do innych polskich ośrodków uniwersyteckich, by zasilić szeregi tamtejszych wydziałów lekarskich i farmaceutycznych, które szybko przekształciły się w odrębne akademie medyczne.

Obecnie Uniwersytet Wileński jest największą, najważniejszą i najszybciej rozwijającą się szkołą wyższą na terenie Litwy, w murach której studiuje blisko 20 tys. studentów.

Wystawa znajduje się w Czytelni Biblioteki WUM (I p. CBI) .