Gabinet Profesora Jerzego Choróbskiego

Zapraszamy na naszą nową wystawę poświęconą protoplaście i pionierowi polskiej neurochirurgii, Jerzemu Choróbskiemu.

Jerzy Ludwik Choróbski (1902-1986) ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  w 1926 r uzyskując tytuł doktora wszech nauk lekarskich. Po studiach rozpoczął pracę w Klinice Chorób Nerwowych Uniwersytetu Warszawskiego, którą kierował neurolog Kazimierz Orzechowski. Choróbski zdobywał wiedzę i umiejętności również za granicą, między innymi w Klinice Psychiatrycznej Bleulera w Zurychu oraz Klinice Neurologicznej G. Guillaina i na Oddziale Neurologicznym Clovis Vincenta  w Paryżu.  Praktykował także w Klinice Neurologii i Neurochirurgii w Kanadzie na Uniwersytecie Mc Gill w Montrealu, gdzie zajmował się badaniami nad padaczką oraz w Klinice Neurochirurgii w Northwestern University Medical School w Chicago. Po powrocie do Polski pracował w Klinice Chorób Nerwowych na Uniwersytecie Warszawskim i został Kierownikiem Oddziału Neurochirurgii Kliniki Chorób Nerwowych tegoż Uniwersytetu, którą zorganizował. Choróbski był prekursorem polskiej neurochirurgii, wielokrotnie nagradzanym za swój wkład w rozwój medycyny. Jest autorem i współautorem wielu ważnych prac z zakresu neurochirurgii. Został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Otrzymał Doktoraty Honoris Causa Uniwersytetu Mc Gill w Montrealu i Akademii Medycznej w Warszawie. Był Członkiem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i wielu innych towarzystw naukowych w Polsce i za granicą.

Wystawę można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz, 8.00-15:30. Wstęp wolny.