Gawęda dr. Andrzeja Skrzypczaka „Bibliofilstwo książąt Radziwiłłów. Między Nieświeżem a Nieborowem”.

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie zapraszają na gawędę
dr. Andrzeja Skrzypczaka na temat „Bibliofilstwo książąt Radziwiłłów. Między Nieświeżem a Nieborowem”, która odbędzie się w czwartek, 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 16:00 w sali 27 na parterze Centrum Biblioteczno-Informacyjnym przy ul. Żwirki i Wigury 63.

Gawęda dr. Andrzeja Skrzypczaka „Bibliofilstwo książąt Radziwiłłów. Między Nieświeżem a Nieborowem” przybliży nam zasługi tego znakomitego rodu dla szeroko pojętej kultury książki, obejmuje bowiem nie tylko opis prywatnych księgozbiorów i kolekcji poszczególnych członków rodu, ale także zasługi dla archiwistyki, bibliotekarstwa i drukarstwa dawnej Rzeczypospolitej.  Prelegent zaprezentuje obraz kolekcji książkowych w dawnych rezydencjach radziwiłłowskich w Białej, Nieświeżu, Birżach, Kiejdanach i Nieborowie, opisze znaki bibliofilskie rodziny (ekslibrisy i superekslibrisy), jak również nakreśli losy pozostałości po tych zbiorach na Litwie, Białorusi, Rosji i Ukrainie, a także prześledzi ciekawe przypadki byłych obiektów tych kolekcji, jakie jeszcze obecnie pojawiają się na krajowych aukcjach antykwarskich.

Zapraszamy!