Pracownicy

 

Grażyna Jermakowicz
p.o Dyrektora
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
grazyna.jermakowicz@wum.edu.pl
pok. 323

Zuzanna Kamińska
sekretariat: muzeum@wum.edu.pl
tel.: (22) 116-60-19
pok. 323