Pracownicy

mgr Grażyna Jermakowicz
p.o. Dyrektora
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
grazyna.jermakowicz@wum.edu.pl
tel. (22) 116-60-19
pok. 323

mgr Honorata Kielar-Franaszczyk
Specjalista
honorata.kielar-franaszczyk@wum.edu.pl; muzeum@wum.edu.pl
tel. (22) 116-60-19
pok. 323

mgr Agata Małkowska
Specjalista
agata.malkowska@wum.edu.pl
tel. (22) 116-60-21
pok. 321

mgr Monika Klimowska
Specjalista
monika.klimowska@wum.edu.pl
tel. (22) 116-60-25
pok. 321

dr Anna Szymańska-Budzińska
Specjalista
anna.szymanska-budzinska@wum.edu.pl
tel. (22) 116-60-21
pok. 321