o Muzeum

 

Muzeum Historii Medycyny powstało z inicjatywy JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. dr. hab. med. Marka Krawczyka, w oparciu o statut zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest pierwszą i jedyną taką placówką w stolicy, ogólnodostępną dla mieszkańców Warszawy. Spełnia oczekiwania kilku pokoleń medyków, a zarazem odpowiada na zapotrzebowanie społeczne. Znajduje się w tętniącym życiem akademickim kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego. Muzeum gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory pochodzące z darów, zakupów, depozytów. Są to m.in.: rękopisy, starodruki, narzędzia medyczne, dokumenty archiwalne, ikonografia, dokumenty życia społecznego, nagrania, filmy. Na pierwszym piętrze, w Galerii Wystaw Czasowych mieszczą się ekspozycje z zakresu historii medycyny, a także innych dziedzin kultury i sztuki. W pomieszczeniach na parterze Centrum Biblioteczno-Informacyjnego trwają obecnie prace nad wystawą stałą. Muzeum przygotowuje także cykliczne wykłady z zakresu różnych dziedzin nauki oraz ekspozycje w ramach „Nocy Muzeów”.