Kontakt


Adres do korespondencji:
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

Tel.: +48 22 116 60 19

Siedziba:
Centrum Biblioteczno – Informacyjne WUM
ul. Żwirki i Wigury 63
02-091 Warszawa