Propozycja wyjątkowych i niepowtarzalnych lekcji muzealnych w Muzeum Historii Medycyny WUM dla szkół licealnych oraz dla klas 7 i 8 szkół podstawowych !!!

 

 

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego
serdecznie zaprasza zorganizowane grupy młodzieży na zajęcia do naszego
nowoczesnego  „Teatru Anatomicznego XXI wieku”.  Nasza przestrzeń
muzealno – edukacyjna powstała w celu popularyzacji anatomii prawidłowej,
anatomii patologicznej i medycyny sądowej.

W roku akademickim 2023/2024 proponujemy zajęcia z zakresu anatomii człowieka, które poprowadzą studenci medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas zajęć prezentowany będzie profesjonalny pokaz mappingu 3D odkrywający tajemnice ciała ludzkiego. Nasze zajęcia będą znakomitym uzupełnieniem podstawowej wiedzy, która przekazywana w przystępnej formie może ułatwić przygotowanie do egzaminów maturalnych oraz świadomie dokonać wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Oprócz zajęć z anatomii planowane są tematyczne lekcje muzealne (do wyboru):

– „Farmaceuta wczoraj i dziś”

Tematem lekcji będzie specyfika zawodu farmaceuty na przestrzeni wieków. Uczniowie zapoznają się z dawnymi receptami, farmakopeami, poznają historię tworzenia leków oraz historię rozwoju farmacji w Warszawie. Słuchacze przekonają się, że współczesny farmaceuta doskonale odnajdzie się
nie tylko w laboratorium i aptece, lecz także w innych dziedzinach nauk medycznych.

– „Ciekawostki z historii botaniki farmaceutycznej”

Tematem lekcji będą rośliny lecznicze stosowane dawniej i dziś w praktyce farmaceutycznej. Uczniowie poznają zasady tworzenia systematycznych nazw roślin, a także historie związane z pochodzeniem
i nazewnictwem roślin oraz mikroorganizmów chorobotwórczych. Podczas lekcji omówione zostaną lecznicze preparaty roślinne stosowane dawniej i dziś.

W celu zaplanowania wizyty w Muzeum Historii Medycyny uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z naszym sekretariatem, nr tel. : 22 116 60 19 lub kontakt mailowy: muzeum@wum.edu.pl.

Wstęp wolny ! Nie przegapcie tej niezwykłej okazji. Zorganizujcie lekcję pełną inspiracji i wiedzy w niekonwencjonalny sposób.