Gabinet Profesora Jerzego Choróbskiego

Zapraszamy na naszą nową wystawę poświęconą protoplaście i pionierowi polskiej neurochirurgii, Jerzemu Choróbskiemu.

Jerzy Ludwik Choróbski (1902-1986) ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  w 1926 r uzyskując tytuł doktora wszech nauk lekarskich. Po studiach rozpoczął pracę w Klinice Chorób Nerwowych Uniwersytetu Warszawskiego, którą kierował neurolog Kazimierz Orzechowski. Choróbski zdobywał wiedzę i umiejętności również za granicą, między innymi w Klinice Psychiatrycznej Bleulera w Zurychu oraz Klinice Neurologicznej G. Guillaina i na Oddziale Neurologicznym Clovis Vincenta  w Paryżu.  Praktykował także w Klinice Neurologii i Neurochirurgii w Kanadzie na Uniwersytecie Mc Gill w Montrealu, gdzie zajmował się badaniami nad padaczką oraz w Klinice Neurochirurgii w Northwestern University Medical School w Chicago. Po powrocie do Polski pracował w Klinice Chorób Nerwowych na Uniwersytecie Warszawskim i został Kierownikiem Oddziału Neurochirurgii Kliniki Chorób Nerwowych tegoż Uniwersytetu, którą zorganizował. Choróbski był prekursorem polskiej neurochirurgii, wielokrotnie nagradzanym za swój wkład w rozwój medycyny. Jest autorem i współautorem wielu ważnych prac z zakresu neurochirurgii. Został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Otrzymał Doktoraty Honoris Causa Uniwersytetu Mc Gill w Montrealu i Akademii Medycznej w Warszawie. Był Członkiem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i wielu innych towarzystw naukowych w Polsce i za granicą.

Wystawę można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz, 8.00-15:30. Wstęp wolny.

 

Noc Muzeów – Tajemnice mózgu

 

Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów w dniu 18 maja
w godzinach 18.00 – 01.00  do MUZEUM HISTORII MEDYCYNY (Centrum Biblioteczno – Informacyjne, parter i I piętro)
ul. Żwirki i Wigury 63

 

 

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego po raz kolejny uczestniczy  w jednym z najważniejszych wydarzeń muzealno – kulturalnych roku 2024.
Tym razem główne zagadnienie, jakie chcemy przedstawić to ludzki mózg, który wzbudza wielkie zainteresowanie i jest przedmiotem badań naukowych.
Podczas wydarzenia pod tytułem „Tajemnice mózgu” uchylimy rąbka tajemnicy ogromnej wiedzy o mózgu. Będzie okazja między innymi obejrzeć wystawę poświęconą Jerzemu Choróbskiemu, ważnej postaci polskiej nauki, twórcy polskiej neurochirurgii.
W programie znajdą się również wykłady ekspertów WUM.
Specjaliści Studium Psychologii Zdrowia WUM poprowadzą specjalne warsztaty edukacyjne, które pomogą odkryć naszym  uczestnikom swoje predyspozycje i zdolności.

Uzupełnieniem ekspozycji będą warsztaty w zakresie profilaktyki zdrowia prowadzone przez studentów, którzy w ramach swojej dziedziny przedstawią w sposób popularnonaukowy zagadnienia związane m.in.  ze zniesieniem bólu.
Ponadto w ramach popularyzacji zagadnień związanych ze zdrowiem, zorganizowane zostaną warsztaty studentów IFMSA
Udostępnimy również nowoczesną przestrzeń „Teatru anatomicznego” dla wszystkich pragnących „Poznać tajemnice mózgu”.

UWAGA: Będzie konkurs dla chętnych podczas Nocy Muzeów.
Regulamin i pytania dostępne będą w sali muzealnej 18 maja w godz: 18.00 – 1.00.
Do wygrania 10 koszulek muzealnych i 10 kubków muzealnych.

W PROGRAMIE

  • Wystawy czasowe:

„Profesor Jerzy Choróbski – twórca pierwszej kliniki neurochirurgii”
„Tajemnice mózgu”
„Biblioteka Farmaceuty”
„Historia Wydziału Farmaceutycznego”
„Historia Wydziału Stomatologicznego”
„Teatr anatomiczny”
„Vita Brevis ars Longa” – I piętro

  • Wykłady :

– 19.00 – „Trepanacja – krótka historia neurochirurgii” – prof. Bogdan Ciszek

-20.00 – „Jak poprawić pracę mózgu i pamięć”- dr Stanisław Szlufik

– 21. 00 – „…od butelki eteru do skomplikowanej aparatury. Czyli z anestezjologią przez prawie dwa stulecia” – dr Maria Turos

-22.00 – „Recepta na szczęśliwy mózg” –  dr Magdalena Łazarewicz

  • Warsztaty edukacyjne:

„Profilaktyka zdrowia psychicznego” Specjaliści Studium Psychologii WUM  – gry, quizy oraz testy, które pomogą odkryć jakie naturalne zdolności  i predyspozycje ma Twój umysł.

„Poznaj ludzki mózg” – lekcje anatomii  przeprowadzone przez studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  • Stoiska:

„Farmacja praktyczna” – działanie leków przeciwbólowych – studenci z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji PTSF

„Profilaktyka stomatologiczna”- dentysta bez bólu – bezpłatny przegląd stomatologiczny przeprowadzany przez studentów Wydziału Lekarsko- Stomatologicznego oraz PTSS.

„ Zdrowie pod kontrolą” – studenci IFMSA – badanie poziomu cukru, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar składu i masy ciała, spirometria, trenażer do operacji laparoskopowych, rejestracja dawców szpiku  DKMS.

Biblioteka Farmaceuty

Zapraszamy do obejrzenia naszej najnowszej wystawy „Biblioteka Farmaceuty”, która mieści się na parterze Centrum Biblioteczno-Informacyjnego.  Wystawa opowiada o zainteresowaniach farmaceuty i historyka farmacji Teofila Tugendholda (1855-1935), którego działalność jest ważna także dla historii naszej Uczelni.

 

W stronę dobra – literackie pasje doktora Janusza Korczaka

 

Serdecznie zapraszamy na wykład muzealny
dr Marty Moldovan-Cywińskiej „W stronę dobra – literackie pasje doktora Janusza Korczaka”, który odbędzie się 22 lutego
o godzinie 17:00 w sali nr 30 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM (ul. Żwirki
i Wigury 63). Wykład dostępny będzie także online na zoom  https://us06web.zoom.us/j/84936957144?pwd=egGaTeZ95ezMaPRlpdXzEoQPxqdI8O.1

Identyfikator spotkania: 849 3695 7144
Kod dostępu: 594619

Dr Marta Moldovan-Cywińska opowie o dr Januszu Korczaku przede wszystkim jako wspaniałym lekarzu, pedagogu, wychowawcy,  filozofie wychowania, pisarzu oraz prekursorze działań na rzecz praw dziecka-człowieka. Przywoła fragmenty jego życia zawodowego, twórczego oraz przypomni karty pamiętnika z działalności literacko-wychowawczej. Spoiwem jej wystąpienia na temat tak znamienitej postaci jest dobro jako wartość. „Duch tęskni w ciasnej klatce ciała. Ludzie czują i rozważają śmierć pod kątem końca, a jest ona tylko dalszym ciągiem życia, innym życiem” – pisał. „Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”.

Marta Moldovan-Cywińska – dr nauk humanistycznych, literaturoznawca, romanistka, polonistka, poetka, pisarka, tłumaczka literatury francuskiej oraz włoskiej prozaiczka, autorka trzydziestu kilku książek – w tym kilku w języku francuskim.  Pasjonatka metodyki i dydaktyki języków obcych od wielu lat tworzy niekonwencjonalne metody oraz wprowadza jej w praktykę. Autorka wystaw – rekwizytorniami poetyckich (m.in. „Moja Bretania” „Finistère, koniec świata”). Uhonorowana własnym dębem w Lesie Tysiąca Poetów we Francji. Lektor języka francuskiego oraz polskiego jako obcego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

https://www.youtube.com/watch?v=5o5EBb2SrSg

Echa Starożytności


Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma zaszczyt zaprosić na wykład prof. dr. hab. Adama Łukaszewicza „Echa starożytności.  Hippokrates, jego przysięga i medycyna  starożytna.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 25 stycznia 2024 roku o godzinie 17.00
w sali muzealnej na parterze w Centrum Biblioteczno – Informacyjnym przy ul. Żwirki
i Wigury 63

Wykład będzie dotyczył wybranych aspektów spuścizny najsławniejszego przedstawiciela starożytnej sztuki medycznej. Komentarzowi do jednego
z aforyzmów Hippokratesa oraz jego słynnej przysięgi towarzyszyć będą uwagi na temat medycyny i lekarzy w starożytności.

Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz pracuje w Katedrze Epigrafiki i Papirologii
na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest archeologiem
i historykiem, badaczem starożytnego Egiptu i świata hellenistyczno-rzymskiego. Należy też do warszawskiego środowiska filologów klasycznych. Związany z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, uczestniczy
od wielu lat w polskich badaniach w Aleksandrii. Kierował polskimi ekspedycjami archeologicznymi w Egipcie, opracowuje i komentuje starożytne teksty źródłowe, wśród nich inskrypcje, papirusy i ostraka. Na forum międzynarodowym zdobył rozległe doświadczenia we współpracy
z różnymi ośrodkami naukowymi na świecie. Jest m.in. członkiem Institute
for Advanced Study w Princeton, członkiem honorowym Stowarzyszenia Historyków Starożytności, należy do Komitetów i Komisji PAN i PAU,
do towarzystw naukowych i stowarzyszeń twórczych. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych w różnych językach, w tym kilkunastu książek.

Po wykładzie zapraszamy na koncert lutniowy zespołu Luteduo
w składzie Anna Kowalska i Anton Birula.

Propozycja wyjątkowych i niepowtarzalnych lekcji muzealnych w Muzeum Historii Medycyny WUM dla szkół licealnych oraz dla klas 7 i 8 szkół podstawowych !!!

 

 

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego
serdecznie zaprasza zorganizowane grupy młodzieży na zajęcia do naszego
nowoczesnego  „Teatru Anatomicznego XXI wieku”.  Nasza przestrzeń
muzealno – edukacyjna powstała w celu popularyzacji anatomii prawidłowej,
anatomii patologicznej i medycyny sądowej.

W roku akademickim 2023/2024 proponujemy zajęcia z zakresu anatomii człowieka, które poprowadzą studenci medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas zajęć prezentowany będzie profesjonalny pokaz mappingu 3D odkrywający tajemnice ciała ludzkiego. Nasze zajęcia będą znakomitym uzupełnieniem podstawowej wiedzy, która przekazywana w przystępnej formie może ułatwić przygotowanie do egzaminów maturalnych oraz świadomie dokonać wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Oprócz zajęć z anatomii planowane są tematyczne lekcje muzealne (do wyboru):

– „Farmaceuta wczoraj i dziś”

Tematem lekcji będzie specyfika zawodu farmaceuty na przestrzeni wieków. Uczniowie zapoznają się z dawnymi receptami, farmakopeami, poznają historię tworzenia leków oraz historię rozwoju farmacji w Warszawie. Słuchacze przekonają się, że współczesny farmaceuta doskonale odnajdzie się
nie tylko w laboratorium i aptece, lecz także w innych dziedzinach nauk medycznych.

– „Ciekawostki z historii botaniki farmaceutycznej”

Tematem lekcji będą rośliny lecznicze stosowane dawniej i dziś w praktyce farmaceutycznej. Uczniowie poznają zasady tworzenia systematycznych nazw roślin, a także historie związane z pochodzeniem
i nazewnictwem roślin oraz mikroorganizmów chorobotwórczych. Podczas lekcji omówione zostaną lecznicze preparaty roślinne stosowane dawniej i dziś.

W celu zaplanowania wizyty w Muzeum Historii Medycyny uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z naszym sekretariatem, nr tel. : 22 116 60 19 lub kontakt mailowy: muzeum@wum.edu.pl.

Wstęp wolny ! Nie przegapcie tej niezwykłej okazji. Zorganizujcie lekcję pełną inspiracji i wiedzy w niekonwencjonalny sposób. 

Lekcje muzealne czas start :)

Ruszyły zajęcia muzealne dla szkół podstawowych i średnich w naszym Muzeum Historii Medycyny. Kilka dni temu odwiedzili nas uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Morawska. Grupa była niezwykle zainteresowana wystawami i eksponatami muzealnymi. Nasi goście obejrzeli pokaz multimedialny w Teatrze Anatomicznym  XXI wieku, a także film o historii medycyny.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego Muzeum 🙂

Noc Muzeów 2023 w Muzeum Historii Medycyny WUM

„Poznaj sekrety warsztatu stomatologa i farmaceuty”

 13 maja 2023r.  w sobotę w godzinach 19.00 – 1.00  odbyła się w naszym muzeum NOC MUZEÓW !

Licznie odwiedzający nas goście zwiedzali wystawy czasowe i stałe:

  1. „Vita Brevis ars Longa”
  2. „200 lat nauczania Medycyny w Warszawie”
  3. Historia Wydziału Farmaceutycznego
  4. Historia Wydziału Stomatologicznego
  5. Historia medycyny transplantacyjnej w Polsce
  6. „Teatr anatomiczny” – pokaz multimedialny w technologii 3D – przy udziale studentów WUM

Wielkim powodzenem cieszyły się warsztaty:

 „Profilaktyka stomatologiczna” przy udziale Studentów z Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii (PTSS), w tym m. in.:

a) stanowisko profilaktyczne Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii
– prawidłowe szczotkowanie zębów
– bezpłatny przegląd stomatologiczny przeprowadzany przez studentów Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego
b) interaktywne stoisko: „Wiercenie w zębach-wczoraj i dziś”

 „Farmacja praktyczna” przy udziale Studentów z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF), będzie można m. in.:

– wykonać własną maść, krem
– obejrzeć pod mikroskopem różne preparaty np.: (pasożyty i botanikę)
– wziąć udział w grze planszowej o opiece farmaceutycznej

„ Zdrowie pod kontrolą” stanowiska prowadzone przez studentów IFMSA:

– rejestracja potencjalnych dawców szpiku do bazy DKMS
– badanie poziomu cukru, pomiar ciśnienia tętniczego
– pomiar składu i masy ciała
– spirometria
– trenażer do operacji laparoskopowych

„Transplantacje” Poltransplant – stanowisko eksperckie

Podczas Nocy Muzeów można było wysłuchać ciekawych wykładów :

„Ząb mądrości” dr Marcin Aluchna,
„Początki nauczania farmacji w Warszawie 1809 –1879” dr Maria Turos,
„Fakty i mity na temat dawstwa szpiku” Poltransplant: Klaudia Nestorowicz-Kałużna ,”O przeszczepianiu narządów”  Teresa Danek 

Goście brali też udział w konkursie, w którym do wygrania były koszulki kubki muzealne.

Mikołaj Kopernik 1473-1543

Szanowni Państwo,

zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy w czytelni Biblioteki Głównej WUM, gdzie przybliżamy postać Mikołaja Kopernika jako lekarza.

Mikołaj Kopernik żył na przełomie średniowiecza i renesansu, w okresie wielkich przemian i odkryć, odrodzenia się humanistycznych ideałów starożytności oraz wiary w potęgę rozumu ludzkiego. Jednocześnie w owym okresie istniały nadal bardzo ścisłe związki pomiędzy astronomią, astrologią i medycyną. Panowało przekonanie, że ciała niebieskie, a w szczególności położenie oraz ruchy gwiazd i planet wywierają bezpośredni wpływ na zdrowie człowieka.

Mikołaj Kopernik zapisał się w historii głównie jako astronom i twórca systemu heliocentrycznego, lecz będąc wszechstronnym człowiekiem renesansu zajmował się także matematyką, fizyką, ekonomią, filozofią. Był doktorem prawa i mężem stanu. W obszarze jego zainteresowań była też geografia, a zwłaszcza kartografia. Był wreszcie lekarzem, który przez ponad 40 lat uprawiał praktykę lekarską.

Po studiach w Krakowie (1491-1495) i po ukończonych studiach prawniczych w Bolonii (1495-1500), w 1501 roku Mikołaj rozpoczął studia medyczne w uniwersytecie w Padwie, słynącym z wysokiego poziomu nauczania, teatru anatomicznego oraz ze znakomitych profesorów, wykładowców zarówno medycyny teoretycznej jak i praktycznej.

Studia były czterostopniowe. Pierwszy i drugi stopień poświęcony był studiom i interpretacji dzieł Avicenny, Galena i Hipokratesa, trzeci stopień medycynie praktycznej, a czwarty chirurgii. Czas studiów trwał co najmniej trzy lata, oraz dodatkowo należało odbyć rok praktyki pod kierunkiem wybitnego lekarza. Po dwóch latach zdobywało się tytuł bakałarza, po trzech licencjata, który upoważniał do praktyki lekarskiej.

Kopernik odbył trzyletnie studia uzupełnione praktyką, co umożliwiło mu otrzymanie stopnia licencjata i upoważniało do wykonywania praktyki lekarskiej.

W 1503 roku Mikołaj Kopernik wrócił na Warmię i został lekarzem kolejnych biskupów warmińskich. Leczył także poza granicami diecezji warmińskiej, wyjeżdżał do chorych do Gdańska i Królewca. W swej działalności lekarskiej nawiązał Kopernik naukowe kontakty z wybitnymi lekarzami Odrodzenia, ustalając z nimi rozpoznania trudniejszych przypadków chorobowych. Zapoznany w Padwie z zagadnieniami higieny i epidemiologii pomagał podczas wybuchu choroby zakaźnej na Wybrzeżu i na Warmii.

Swoją wiedzę lekarską pogłębiał przez lekturę wielu dzieł z zakresu medycyny. W księgozbiorze posiadał dzieła kilkudziesięciu autorów, zarówno starożytnych autorytetów medycznych, jak i współczesnych mu podręczników z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii czy anatomii, a także medycyny praktycznej. W niektórych odnalezionych dziełach medycznych, które były własnością Kopernika, zachowały się na marginesach jego odręczne notatki związane z praktyką lekarską oraz recepty. Na marginesie jednej z nich napisał „zapamiętaj to lekarzu! Prawdziwe jest powiedzenie Awicenny, że nie wiedzący doprowadza do zabójstwa i dlatego jego powiedzenie powinno być w pamięci każdego ostrożnego lekarza”.

Do obowiązków lekarza należało nie tylko wypisanie odpowiedniej recepty, ale także własnoręczne przygotowanie medykamentu i dostarczenie go choremu. Recepty Kopernika niczym nie odbiegały od innych recept ówczesnych lekarzy w Europie. Mikołaj korzystał ze składników pochodzących z zielarstwa medycyny ludowej oraz zalecanych przez Dioskurydesa, Avicennę i innych mistrzów terapii medycznej. Unikał jednak popularnych wówczas środków nie kojarzących się dziś z medycyną, takich jak mocz, żaby, węże nietoperze, zwierzęce pazury czy substancje trujące. Mikołaj starał się zachować racjonalność i rozwagę, uważając, że najlepsze są krótkie recepty.

Kopernik jako medyk nie dokonał żadnego przełomu w medycynie, chociaż zaliczał do wybitniejszych lekarzy – praktyków epoki odrodzenia. Dla nas jest przede wszystkim genialnym astronomem, którego rękopis dzieła O obrotach sfer niebieskich, został wpisany w 1999 roku na listę Pamięć świata UNESCO. Dla jego współczesnych kanonik fromborski Kopernik był przede wszystkim lekarzem, o czym świadczą jego portrety z epoki z konwalią w ręku – średniowiecznym symbolem sztuki lekarskiej.

Monika Klimowska

Polikarp Girsztowt i chirurgia wędrowna – pomoc rannym i chorym powstańcom w 1863/64 roku

Szanowni Państwo,
W dniu 23 lutego o godz. 17.00 zapraszamy na wykład on-line dr Marii Turos pt:”Polikarp Girsztowt i chirurgia wędrowna – pomoc rannym i chorym powstańcom w 1863/64 roku”

Powstanie Styczniowe od strony sanitarnej było przygotowane niezbyt starannie. Złożyło się na to wiele przyczyn, jednak tuż po wybuchu walk, lekarze warszawscy na prośbę Rządu Narodowego w osobie Stefana Bobrowskiego stworzyli Komisję Lekarską. Na jej czele stanął Polikarp Girsztowt – przez cały czas prowadził swoją działalność w warunkach tak pełnej konspiracji, iż Rosjanie nie dowiedzieli się, iż na jej czele stoi wojskowy konsultant ze Szpitala Ujazdowskiego.
Dzielnie wspierali go Władysław Stankiewicz, Feliks Sommer oraz Ludwik Januszkiewicz. Nie tylko pod różnymi pozorami wyjeżdżali do ukrytych powstańczych szpitali by operować rannych i udzielać konsultacji, ale również kształcili młodych medyków, a nawet publikowali – i to w prasie katolickiej, a więc mniej narażonej na ataki cenzorskie – poradniki pierwszej pomocy.
…wspomagali ich farmaceuci warszawscy przygotowując iście zabójcze mikstury.
…i o tym warto pamiętać.