Po drugiej stronie cmentarnej bramy. Groby medyków i farmaceutów na warszawskich nekropoliach protestanckich

Zdjęcie ze spaceru: Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny WUM. 

Zgodnie z realizowanym przez Muzeum Historii Medycyny WUM cyklem spacerów po warszawskich nekropoliach, grupa pasjonatów historii sztuki medycznej miała okazję zwiedzić Cmentarz Ewangelicko-Augsburski i Cmentarz Ewangelicko-Reformowany. O sylwetkach wybitnych lekarzy i farmaceutów pochowanych tamże opowiedział, z charakterystyczną dla siebie pasją i zaangażowaniem, Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM – dr Adam Tyszkiewicz. Nauczycieli akademickich naszej uczelni reprezentował prof. Krzysztof J. Filipiak, który wzbogacił spacer opowieścią o historii rehabilitacji kardiologicznej.

Odwiedziny na grobach, zarówno tych najstarszych twórców warszawskiej medycyny akademickiej jak August Ferdynand Wolff, wybitnych specjalistów, którzy przez 200 lat zapisywali się na kartach historii warszawskiej medycyny jak: patolog Franciszek Venulet, pediatra Władysław Szenajch, radiolog Maria Werkenthin oraz słynnych farmaceutów: Samuela Elsnera, Henryka Spiessa i Henryka Klawe, były również okazją do podziwiania interesujących przykładów rzeźbiarskiej sztuki sepulkralnej.

Pamięć JM Rektora Akademii Medycznej Jerzego Szczerbania uczczono złożeniem wieńca, a symboliczne światełka zapalone zostały na mogiłach współczesnych, niedawno zmarłych reprezentantów warszawskiej medycyny: prof. Andrzeja Wojtczaka, prof. Marka Pertkiewicza i prof. Stanisława Rudnickiego.

Dr Adam Tyszkiewicz tradycyjnie wzbogacił tematykę spaceru o krótkie prezentacje grobów i postaci wybitnych przedstawicieli spoza świata medycznego, równie ważnych dla historii Warszawy, a często  także Polski.

Spacer został zorganizowany w ramach cyklu spotkań pt. „Koryfeusze warszawskiej medycyny akademickiej i ich szkoły naukowe”, poprzez prezentację grobów słynnych, anatomów, patologów i chirurgów stanowił też preludium do projektu „Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI w.”

Zdjęcie ze spaceru: Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny WUM.