W KRĘGU HISTORII MEDYCYNY

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na wykład on-line z cyklu: W KRĘGU HISTORII MEDYCYNY,  pt. Lekarz na prowincji w okresie PRL-u – problemy i troski środowiska lekarskiego lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w”.

Wykład odbędzie się w czwartek, tj. 21 kwietnia o godz. 17.00.   Prelegentem będzie dr hab. Magdalena Paciorek, prof. PAN – historyk,  pracownik naukowy IHN PAN w Warszawie.  Zainteresowania: historia,  historia medycyny okresu międzywojennego oraz okresu powojennego XX w. Współorganizatorka konferencji z cyklu Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX w.; Kobiety w medycynie. W stulecie odzyskania niepodległości 1918-2018.  Autorka m.in. monografii: Higiena dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie medycznym okresu międzywojennego (2010) oraz Studenci wydziałów lekarskich w Polsce w latach 1944/1945-1948/1949. Kształtowanie i rozwój środowiska (2016)

W okresie powojennym stanowisko lekarza wiejskiego czy prowincjonalnego nie należało do tych wymarzonych. Z reguły etaty na prowincji z różnych względów, m.in. z zatrważającego stanu niedoboru medyków, obsadzane były zazwyczaj przez młodych, niedoświadczonych lekarzy i to nie z własnej woli lecz na skutek polityki ówczesnych władz i realizacji tzw. nakazów pracy. W referacie postaram się Państwu przybliżyć problemy i troski tamtejszych lekarzy prowincjonalnych w oparciu o ówczesne doniesienia prasy medycznej a także literaturę wspomnieniową. Będą to problemy natury materialnej – jak mieszkać i gdzie mieszkać, organizacyjnej – warunki pracy w szpitalach i ośrodkach zdrowia, wieloetatowość i wielozadaniowość, brak średniego personelu medycznego, ale również tej fachowej- co zrobić, jeśli wiedza nabyta w akademii okazała się niewystarczająca. Na zakończenie parę słów o statusie lekarza na prowincji w badanym okresie – postrzeganym zarówno przez lokalne społeczeństwo jak i środowisko lekarskie.

Wykład odbędzie się pod adresem:

https://us06web.zoom.us/j/86200833480?pwd=Yk9QeXFBWnpKM0lhT2l5NUdMVzVyZz09

Identyfikator spotkania: 862 0083 3480
Kod dostępu: 354540

Ze względów technicznych liczba wejść na platformę ograniczona jest do 300 – o uczestnictwie w wydarzeniu decyduje pierwszeństwo połączenia ze wskazanym adresem.

W KRĘGU HISTORII MEDYCYNY

Szanowni Państwo,
w  imieniu Muzeum Historii Medycyny WUM i  prelegenta serdecznie zapraszamy na pierwszy wykład on-line z cyklu: W KRĘGU HISTORII MEDYCYNY,  pt. „…z wizytą u mistrza chirurgii,  czyli spotkanie z Rafałem Józefem Czerwiakowskim”.

Wykład odbędzie się już w czwartek, tj. 24 marca o godz. 17.00.   Prelegentem będzie Maria J. Turos – doktor nauk medycznych, magister teologii, filozof i etyk. Autorka pierwszej polskiej biografii wybitnego chirurga epoki napoleońskiej Dominique Jean Larrey’a oraz innych książek i artykułów poświęconych historii medycyny a przede wszystkim chirurgii.

Nasze spotkanie poświęcone będzie mistrzowi chirurgii jakim bez wątpienia był Rafał Józef Czerwiakowski, jego pracom, które przygotowywał będąc profesorem odrodzonej w czasach Komisji Edukacji Narodowej Akademii Krakowskiej oraz sposobom prowadzenia wykładu, które pozostawił w manuskrypcie odczytanym i opracowanym – po ponad stu sześćdziesięciu latach przez doc. Eugeniusza Grzelaka z Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Będzie i o uczniach Mistrza tak tych, którzy służyli w armii Księstwa Warszawskiego jak i tych, którzy poznawszy Jego dzieło kontynuowali je dalej w Warszawie publikując swoje książki i ucząc kolejne kadry młodych lekarzy.

Wykład odbędzie się pod adresem:

https://us06web.zoom.us/j/87652334460?pwd=Mzg1WEtOaVZCTnZrd1NhTU5YV0tlUT09

Identyfikator spotkania: 876 5233 4460
Kod dostępu: 888005

Ze względów technicznych liczba wejść na platformę ograniczona jest do 300 – o uczestnictwie w wydarzeniu decyduje pierwszeństwo połączenia ze wskazanym adresem.

 

W KRĘGU HISTORII MEDYCYNY

Muzeum Historii Medycyny WUM serdecznie zaprasza na kolejny cykl wykładów otwartych pt. „W kręgu historii medycyny”, które będą organizowane raz w miesiącu w formule on-line. Wykłady będą dotyczyły różnych zagadnień z zakresu historii medycyny. Opowiemy o przełomowych osiągnięciach medycyny oraz przybliżymy sylwetki wybitnych postaci świata nauki i medycyny.

Wykłady o charakterze popularnonaukowym skierowane będą dla wszystkich zainteresowanych historią i medycyną, którzy chcą pogłębić albo uporządkować swoją wiedzę. Z drugiej strony problemowy charakter tematów pozwoli na wnikliwsze przyjrzenie się wybranym zjawiskom.

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta może stanowić doskonałe uzupełnienie ogólnej wiedzy w tym zakresie,  albo może być początkiem nowych zainteresowań.

 

Konferencja podsumowująca wyniki projektu pt: „Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI w.”

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że w dniu 24 lutego 2022 roku w trybie on-line odbyła się konferencja podsumowująca wyniki projektu pt: „Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI w.” dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Jednocześnie informujemy, że nadal trwają zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych oraz wykłady specjalistów w ramach spotkań muzealnych o których będziemy informować na bieżąco.

„Z kart historii nauczania anatomii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”

 

Szanowni Państwo,

w  imieniu Muzeum Historii Medycyny WUM oraz  prelegenta, serdecznie zapraszamy na  kolejny wykład on-line, pt.   „Z kart historii nauczania anatomii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”, który odbędzie się w czwartek tj. 27 stycznia  o godz. 17.00.

Prelegentem będzie prof. Bogdan Ciszek – anatom i neurochirurg. Od 1996 roku kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM, starszy asystent na Oddziale Neurochirurgii w Szpitalu Dziecięcym im. Prof. J. Bogdanowicza, a także od 2006 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (2007-2009-2011), prezes Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (2011-2015), prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki (2005-2008).  Autor i współautor ponad 150 publikacji i ponad 200 doniesień zjazdowych w zakresie anatomii, anatomii klinicznej  i neurochirurgii oraz szeregu rozdziałów w monografiach i podręcznikach anatomicznych i klinicznych. Redaktor naukowy tłumaczeń wielu atlasów i podręczników.

Wykład będzie poświęcony historii nauczania anatomii w Warszawie, która rozwijała się równolegle z nauczaniem medycyny od końca XVIII wieku od „Szkoły chirurgów” Cambona. Burzliwa  historia Polski i rozwój nauki światowej zmieniły oblicze anatomii i zakres jej nauczania. Współczesna medycyna stawia szczególnie wysokie wymagania wiedzy anatomicznej lekarzy, gdyż obecne możliwości obrazowania przyżyciowego wnętrza naszego ciała prowadzą wprost do personalizacji medycyny i indywidualizacji postępowania lekarskiego.

Wykład odbędzie się pod adresem:

https://us06web.zoom.us/j/84733532991?pwd=QnQra0NuTmFVVVp4RlV0QnFnbnhoZz09

Wykład organizowany jest w ramach projektu: „Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI wieku”, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”  przez Ministra Edukacji i Nauki.

O leczeniu ran w czasie Powstania Warszawskiego

Szanowni Państwo,
w  imieniu Muzeum Historii Medycyny WUM oraz  prelegenta,
serdecznie zapraszamy na  kolejny wykład on-line,
pt. „ O leczeniu ran w czasie Powstania Warszawskiego” który odbędzie się w następną środę tj. 15 grudnia o godz. 17.00.
Prelegentem tym razem będzie prof. Anna Marek – historyczka medycyny. Pracownik Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Zainteresowania: medycyna XIX wieku oraz pierwszej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny czasów II wojny światowej i Powstania Warszawskiego.
Z ranami człowiek miał do czynienia od początku istnienia. Na przestrzeni wieków pojawiły się różne teorie na temat powstawania ran i ich leczenia. Podczas I wojny światowej opracowano zagadnienia chirurgicznego leczenia ran, które stały się podstawą postępowania w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r. Termin leczenie ran jest niezwykle szeroki i oprócz działania w obrębie samej rany, obejmuje zagadnienia postępowania wobec rannych na polu walki, udzielania pierwszej pomocy, organizowanie transportu oraz pielęgnacji zranionych pacjentów.
Podczas walk powstańczych w sieci punktów opatrunkowych i szpitalików lekarze udzielali pomocy powstańcom i ludności cywilnej. Przeprowadzali zabiegi operacyjne w obrębie głowy, klatki piersiowej, brzucha oraz kończyn. Pomocy udzielono około 20 tys. powstańców i 50 tys. cywili.

Wykład odbędzie się pod adresem:

https://us06web.zoom.us/j/81280772557?pwd=YktTOWNnNjQ4TUpVcjFCYTFmempaQT09

Wykład organizowany jest w ramach projektu: „Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI wieku”, dofinansowanego
z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”  przez Ministra Edukacji i Nauki.

„Sztuka uzdrawiania w malarstwie i grafice epoki nowożytnej”

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do obejrzenia nowej wystawy, która została urządzona w naszym łączniku pomiędzy budynkami  Rektoratu  i CBI. 

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma zaszczyt zaprezentować reprodukcje malarstwa i grafiki, przede wszystkim sztuki holenderskiej i flamandzkiej XVII wieku, której tematem jest spotkanie pacjenta z lekarzem.

Utożsamiający związek pomiędzy medycyną i sztuką wynika już z klasycznej definicji sztuki pochodzącej od Arystotelesa a rozwiniętej przez św. Tomasza z Akwinu. Według niego sztuka jest zasadą poprawnego wytwarzania dzieł zamierzonych, a racją jej bytu jest uzupełnienie braku pozostawionego przez naturę – Ars imitatur naturam et suplet defectum naturae in illis inquibus – natura deficit Sztuka naśladuje naturę i dopełnia zastane braki. Najdotkliwszym dla człowieka brakiem jest brak zdrowia. Medycyna, tak jak sztuka, naśladuje naturę, której cechą podstawową jest celowość. Sztuka lekarska rozpoznaje, czy natura dopuszcza naprawienie określonego braku. Medycyna jest więc obrazem wiedzy o świecie i naprawianiem świata. Ten humanistyczny cel jest niezbędny do tego, by wymiar naukowy nie pochłonął istoty, czyli chorego, by medycyna i opieka medyczna nie sprowadziły człowieka jedynie do przypadku choroby.

Kręta i najeżona pułapkami była droga prowadząca do rozpoznawania przez medycynę praw natury. Przed XX stuleciem, bardzo często nawet mniej poważne choroby mogły prowadzić do śmierci lub trwałego kalectwa. Nie dziwi więc fakt, że relacja między osobą chorą a osobą, która leczy była częstym tematem pojawiającym się w sztukach pięknych, czasem traktowanym z dozą humoru.

W epoce nowożytnej popularność zyskało malarstwo rodzajowe, szczególnie wśród artystów holenderskich i flamandzkich. Malarze zgłębiali wiele aspektów życia codziennego i wykorzystywali ich różnorodność w swojej twórczości. Jednym z popularnych tematów była medycyna. Powstawały dzieła ukazujące lekarzy zajętych cierpiącymi, chorymi ludźmi, piętnujące postępowanie znachorów, wyśmiewające łatwowierność niewykształconych pacjentów. Sceny te rozgrywały się w ubogich gospodach, na zatłoczonych jarmarkach czy w domach zamożnego mieszczaństwa.

Jednym z bardziej popularnych tematów było badanie pulsu oraz badanie moczu na podstawie wylądu. Powtarzającym się motywem są przedstawienia lekarzy wzywanych do zbadania dziewcząt dotkniętych miłosną chorobą. Ból zęba jest często ukazywany przez artystów w satyrycznych ujęciach, podobnie jak proste zabiegi chirurgiczne wykonywane przez medyków, w tym również usuwanie „kamienia szaleństwa” z czaszki dotkniętego obłędem pacjenta.

 

Monika Klimowska
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

200 lecie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że już 6 grudnia o godzinie 13.00 w Centrum Dydaktycznym WUM odbędzie się jubileuszowa uroczystość 200 lecia nieprzerwanej działalności Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Swoje święto Towarzystwo TLW rozpoczyna wystawą portretów lekarzy warszawskich – członków i przyjaciół TLW – działających współcześnie przedstawicieli naszej wielkiej wspólnoty akademickiej. Twórcą prezentowanych portretów jest malarz, artysta Tytus Byczkowski, a   współorganizatorem wystawy jest nasze Muzeum.

Utworzone 6 grudnia 1820 roku, z inicjatywy grupy profesorów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo Lekarskie Warszawskie przez następne 200 najtrudniejszych lat w historii Polski realizowało pomimo przeciwności i burz dziejowych swoje naczelne hasło – „Służyć Ludziom i Ojczyźnie”, przechowując i rozwijając najpiękniejsze tradycje i najlepsze wzorce postępowania lekarskiego.

 

„Prawdziwi aktorzy teatru neuronauki, czyli jak odkrywamy tajemnice ludzkiego umysłu.”

Szanowni Państwo,

Jest nam miło poinformować, że już 28 września tj. wtorek o godz: 17.00 spotkamy  się kolejny raz na wykładzie, który organizowany jest w ramach projektu: „Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI wieku” i jest dofinansowany przez Ministra Edukacji i Nauki z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Wykład będzie przeprowadzony  w formie on-line,   a następnie zostanie nagrany i udostępniony na naszej stronie Teatru Anatomicznego, a także na kanale You-Tube. Prelegentem naszego spotkania będzie  dr Wiktor Bogacki , który przedstawi  wykład pt: „Prawdziwi aktorzy teatru neuronauki, czyli jak odkrywamy tajemnice ludzkiego umysłu.”

Pytanie o istotę umysłu jest prawdopodobnie jeszcze starsze niż medycyna, jednak próby odpowiedzi na nie nierozerwalnie łączą się z badaniami z dziedziny anatomii prawidłowej i patologicznej. Chociaż wkład tych prac jest wielki, ich metodologia napotykała liczne bariery. Eksplozja technik badawczych ostatniego stulecia umożliwiła wgłębienie się w procesy neurobiologiczne na niespotykanym wcześniej poziomie.  Wiedza o mechanizmach działania substancji psychoaktywnych, biologicznych podstawach chorób psychicznych, mechanizmach powstawania emocji czy wreszcie ewolucji języka pochodzi z tak zwanych translacyjnych badań podstawowych i przedklinicznych. Co to oznacza? Czym one są? I jak badania neurobehawioralne odkrywają przed nami tajemnice ludzkiego umysłu? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas wykładu.

Wykład odbędzie się pod adresem:

https://us06web.zoom.us/j/88628774733?pwd=ODJQNHcwQyt2bkd3aGxlSlpJY2dRdz09

Ze względów technicznych liczba wejść na platformę ograniczona jest do 300 – o uczestnictwie w wydarzeniu decyduje pierwszeństwo połączenia ze wskazaną stroną.