Spacer pt. ”Słynni lekarze, dawne szpitale i nauczanie medycyny na Trakcie Królewskim.”

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu: „Dziedzictwo Asklepiosa, medycyna kontra humanistyka”, które odbędzie się 6 maja 2019 roku o godz. 17.00. Spotkanie rozpocznie się  przy Barbakanie od strony ul. Krzywe Koło.

Tym razem będzie to spacer pt. Słynni lekarze, dawne szpitale i nauczanie medycyny na Trakcie Królewskim, który poprowadzi dr Karolina Paczyńska.

Była to myśl zdrowa i chwalebna, ponieważ z braku lekarzy panoszyli
się po całym kraju szarlatani i obcy.

Zapraszamy Państwa na pieszą wędrówkę po Starym Mieście
i Trakcie Królewskim, gdzie zaczyna się dość burzliwa i niełatwa historia nauczania medycyny w Warszawie. Podczas spaceru dowiemy się, gdzie Henryk Loelhoeffel ucząc młodzież anatomii, rozbierał ciała sądownie skazanych na śmierć i jak się to dla niego skończyło. Usłyszymy nie tylko
o tak znanych postaciach jak Tytus Chałubiński, Henryk Hoyer czy Aleksander Antoni Le Brun, ale też dowiemy się kim byli i jaki wkład w nauczanie medycyny w Warszawie mieli Wawrzyniec Mitzler de Kolof, Wilhelm Ritsch i Jan Fryderyk Herrenschwandt de Greng. Opowiemy o dawnych warszawskich szpitalach św. Łazarza, św. Ducha, św. Rocha i Dzieciątka Jezus – miejscach o pięknej i niezwykłej historii, powstałych wieki temu z potrzeby niesienia pomocy chorym i ubogim. Po drodze zajrzymy również w miejsca ich pierwszych siedzib, a także dowiemy się gdzie znajdowały się pierwsza warszawska Szkoła Chirurgiczna i pierwsza Akademia Lekarska…
A to tylko niewielka część tego o czym usłyszą Państwo w czasie naszej wspólnej wędrówki.

Program na czerwiec:.

3 czerwca 2019 r. – dr Adam Tyszkiewicz (Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) – W cieniu warszawskich wieżowców. Tajemnice Kampusu Lindleya (spacer). Spotkanie przed budynkiem Collegium Anatomicum przy ul. T. Chałubińskiego 5.