JÓZEF CELIŃSKI (1779-1832) OJCIEC WARSZAWSKIEJ FARMACJI

Prof. Edward Towpik
Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM
i
Prof. Piotr Wroczyński
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM

zapraszają na spotkanie

Józef Celiński (1779-1832)
Ojciec warszawskiej farmacji

wtorek, 17 stycznia 2017 r., godz. 13.00
Muzeum Historii Medycyny WUM
ul. Żwirki i Wigury 63