XIV Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego pt.: Vita mortuorum in memoria vivorum est posita. Wspomnienie o prof. Andrzeju Trzebskim.

W dniu 7 maja o godz. 11.00 odbędzie się XIV Konferencja Naukowa
I Wydziału Lekarskiego, w ramach której w Muzeum Historii Medycyny WUM (w sali 27 na parterze) zostanie poprowadzona sesja: Vita mortuorum in memoria vivorum est posita. Wspomnienie o prof. Andrzeju Trzebskim. Na Konferencję zapraszają Dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM Prof. Paweł Włodarski, Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM Prof. Agnieszka Cudnoch – Jędrzejewska oraz Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM Dr n. hum. Adam Tyszkiewicz.

PROGRAM

Muzeum Historii Medycyny WUM

Sesja i wystawa: Vita mortuorum in memoria vivorum est posita. Wspomnienie o prof. Andrzeju Trzebskim 

11.00-11.15

  1. Otwarcie konferencji i powitanie Gości – Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    Prof. dr hab. Paweł Włodarski
  2. Otwarcie sesji i wystawy – kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Prodziekan ds. Studenckich I Wydziału Lekarskiego
    Prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

11.15-12.30

Prof. Janusz LipskiNon omnis moriar – reminiscencje ucznia z antypodów o Profesorze Andrzeju Trzebskim (30 min)
Wspomnienia wychowanków i współpracowników Profesora (45 min)

12.30-12.45

dr Adam Tyszkiewicz – kustosz wystawy, wprowadzenie

12.45-13.15 lunch

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny

Konferencja Naukowa: Regulacja układu krążenia: od fizjologii do praktyki klinicznej

13.30-13.45

  1. Otwarcie konferencji i powitanie Gości – Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    dr hab. Paweł Włodarski

13.45-14.45

Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz –  Regulacja układu krążenia i oddechowego w chorobach układu sercowo-naczyniowego (20 min)

Prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe – Reakcja autonomicznego układu nerwowego na wysiłek fizyczny (20 min)

Dyskusja (20 min)

Za udział w Konferencji uczestnicy otrzymują 3 punkty edukacyjne.
Udział w Konferencji jest obowiązkowy dla uczestników studiów doktoranckich I Wydziału Lekarskiego

Pod honorowym patronatem:

Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia

Dziekana Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr. hab. n. med. Witolda Różyłły

Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr. hab. Jana Ostrowskiego

Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego 
Prof. dr. hab. Tomasza Brzozowskiego

Przewodniczącego Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN
Prof. dr. hab. n. med. Włodzimierza Buczko

Prezesa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
Prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa J. Filipiaka