Wykład pt. Wykładowcy w mundurach – „medyczna szkoła warszawska” 1809-1831

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu: „Dziedzictwo Asklepiosa, medycyna kontra humanistyka”, które odbędzie się 4 marca 2019 roku o godz. 17.00 w sali wykładowej im. A. Dobrzańskiego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym, ul. Żwirki i Wigury 63.

Tym razem będzie to wykład pt. Wykładowcy w mundurach –  „medyczna szkoła warszawska” 1809-1831, który poprowadzi dr Maria Turos  – pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szkoła Lekarska w Warszawie powstała w 1809 roku i powszechnie przyjmuje się ją za początek nauczania medycyny na poziomie akademickim. Ale początki były wcześniejsze i asumpt dali im wykładowcy w mundurach – lekarze wojskowi czynnie zaangażowani w armii Księstwa Warszawskiego. Później, pomimo istnienia Szkoły, a od 1816 roku fakultetu lekarskiego w ramach Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, dziś z dumą noszącego miano Uniwersytet Warszawski, również intensywnie działali na rzecz kształcenia nie tylko wyższych, ale, co było swego rodzaju ewenementem, również i średnich kadr medycznych. Pisali podręczniki, prowadzili zajęcia, służyli pomocą i radą tworząc podwaliny leczenia specjalistycznego. Trochę odeszli w cień… stąd warto ich przypomnieć i na „…ścieżkach życia…” utrwalić ślad od zapomnienia.