SZPITALE DOBREJ WOLI

Prof. Edward Towpik dyrektor Muzeum Historii Medycyny zaprasza na sesję „Szpitale Dobrej Woli. Szpitale: Karola i Marii, św Łazarza, Wolski
i św. Stanisława w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego” organizowaną pod Patronatem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. Marka Krawczyka przy współudziale Muzeum Powstania Warszawskiego. W poniedziałek, 16 czerwca 2014 roku o godzinie 15.00

Program:
Uroczyste otwarcie

  • Dr Zbigniew Osiński – „Powstanie Warszawskie na Woli w pierwszych dniach sierpnia”
  • Prof. Edward Towpik – „Wolskie reduty człowieczeństwa”
  • Pani Anna Wesołowska-Szegidewicz – odczyta „Fragmenty wspomnień
    prof. Stefana Wesołowskiego”
  • Dr Maria Ciesielska – „Ślady pamięci – historia życia dr. Włodzimierza Kmicikiewicza”

Projekcja filmu: „Szpital Dobrej Woli” [real. J. Zajicek i wsp., 1993]