Rocznica powstania Uniwersytetu Warszawskiego

Jan F. Piwarski, Pałac Kazimierzowski, litografia,1824
Źródło: Muzeum Warszawy

W dniu dzisiejszym obchodzimy 204 rocznicę powstania Uniwersytetu Warszawskiego. Na mocy edyktu cesarza Aleksandra I , z inicjatywy Stanisława Kostki Potockiego i Stanisława Staszica,  19 listopada 1816 roku powstał Królewski Uniwersytet Warszawski. Pierwszym rektorem został ksiądz pijar, teolog i profesor literatury w Liceum Warszawskim Wojciech A. Szweykowski.

Początkowo na Uniwersytecie powołano pięć wydziałów: Wydział Prawa, Wydział Filozoficzny, Wydział Teologiczny, Wydział Nauk i Sztuk Pięknych oraz Wydział Lekarski, który powstał z istniejącego wcześniej od 1809 roku Wydziału Akademicko- Lekarskiego.

Wydział Lekarski  kształcił lekarzy „wyższych”- magistrów mogących ubiegać się  o stopień doktorski oraz lekarzy „niższych” – chirurgów I i II rzędu, akuszerów, okulistów, także aptekarzy i akuszerki.

Uniwersytet funkcjonował jedynie 15 lat, bowiem po upadku  Powstania Listopadowego zlikwidowano wszystkie uczelnie wyższe Królestwa Polskiego.