PROF. ANDRZEJ TRZEBSKI – WYBITNY UCZONY

 

Dyrektor  Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego prof. Tomasz Hryniewiecki, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN prof. Witold Rużyłło, Dyrektor  Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr Adam Tyszkiewicz,

zapraszają na sesję naukową pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

poświęconą pamięci Profesora Andrzeja Trzebskiego wybitnego uczonego.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego

w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A (poziom – 1)
28 listopada 2018 r. o godz.11.oo

Program sesji: 

 • Prof. Mirosław Wielgoś ― Twórcza kariera akademicka Profesora Trzebskiego/Rector’s address on Professor Andrzej Trzebski’s creative academic career  
 • Prof. Ewa Szczepańska Sadowska ― Profesor Trzebski, fizjolog: Jego wkład
  w nauki kliniczne/ Professor Trzebski, a physiologist: his contribution to clinical sciences
 • Prof. Gianfranco Parati Zmienność ciśnienia tętniczego  mechanizmy
  i implikacje kliniczne/Blood pressure variability: mechanisms and clinical implications 
 • Prof. Krzysztof Narkiewicz― Odruchy z chemoreceptorów w stanie zdrowia
  i chorób układu sercowo-naczyniowego/Chemoreflexes in health and cardiovascular disease
 • Prof. Aleksander Prejbisz― Układ współczulny a katecholaminy  spojrzenie na wtórne postacie nadciśnienia/Sympathetic nervous system and catecholamines  focus on secondary hypertension
 • Prof. Andrzej Januszewicz― Układ współczulny a ryzyko sercowo-naczyniowe/Sympathetic nervous system and cardiovascular risk

Dyskusja/Discussion