Nowość w zbiorach naszego Muzeum- plakietka z popiersiem Zygmunta Laskowskiego

 

 

Szanowni Państwo, bardzo miło jest nam poinformować, że w ostatnim czasie do zbiorów naszego Muzeum dołączył bardzo ciekawy zabytek- na aukcji niemieckiego antykwariatu udało nam się zakupić plakietkę kommemoratywną upamiętniającą polskiego lekarza i anatoma Zygmunta Laskowskiego.

Plakietki kommemoratywne to małe (często mieszczące się w dłoni) płaskorzeźby z brązu lub innego materiału. Mogą mieć charakter pamiątkowy, ale zwłaszcza w okresie renesansu (XVI w) często wykonywano je w celach czysto dekoracyjnych, często ze scenami ze źródeł religijnych, historycznych lub mitologicznych.

Ozdobiona jest tylko jedna strona, co stanowi główny punkt odróżnienia od medalu pamiątkowego, w którym obie strony są zwykle zdobione. Forma zaczęła się w latach czterdziestych XIV wieku we Włoszech, ale w następnym stuleciu rozprzestrzeniła się w całej Europie, zwłaszcza we Francji, Niemczech i Niderlandach.

Nasza plakietka jest wykonana z brązu,  powstała w Szwajcarii w 1916 roku w rocznicę 75 urodzin uczonego. Awers przedstawia zaprojektowany przez artystę – malarza Arnolda Carazettiego profil głowy Laskowskiego zwrócony w prawo, poniżej znajduje się łaciński napis  „Zygmuntowi Laskowskiemu, wybitnemu człowiekowi i anatomowi w 75 rocznicę urodzin. Przyjaciele i uczniowie, 1916″. Na rewersie sygnatura pracowni która wybiła plakietkę:  „Gravure & Frappe Jacot Guillarmod Freres Geneve”

Plakietka nosiła ślady korozji, dlatego musiała być poddana specjalistycznej konserwacji – efekty przed i po można zobaczyć na zdjęciach.

Początki kariery samego Zygmunta Laskowskiego związane są z Warszawą – w 1858 roku wstąpił do nowo utworzonej Akademii Medyko – Chirurgicznej, kontynuującej tradycje Wydziału Lekarskiego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Powstaniec Styczniowy, współtwórca wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Genewskim, na którym objął Katedrę Anatomii. Założył w Genewie Muzeum Anatomiczne oraz zasłynął z wynalezienia przełomowej techniki preparatorskiej balsamowania zwłok i preparatów anatomicznych. Zygmunt Laskowski był również autorem cenionego atlasu anatomicznego wydanego w Genewie w 1894 roku, składający się z 16 barwnych tablic anatomicznych wraz z towarzyszącym im opisem.

Ciekawostką może być fakt że identyczna plakietka jak nasza znajduje się w zbiorach szacownego londyńskiego Science Museum.