Apel do Darczyńców

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazywanie pamiątek
do naszych zbiorów muzealnych. W polu zainteresowań Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znajdują się wszelkie materiały dotyczące historii medycyny, działalności i życia naukowego uczelni: medale, odznaczenia, narzędzia medyczne, archiwalia, zdjęcia, starodruki oraz dawne stroje akademickie. Z chęcią przyjmiemy też dokumenty (dyplomy, nominacje, indeksy) poświęcone pracy i osiągnięciom naukowym: rektorów, wybitnych profesorów medycyny i absolwentów.

Muzeum gromadzi również zdjęcia budynków i klinik uniwersyteckich, wydarzeń akademickich, fotografie naukowców i absolwentów naszej uczelni. Szczególnie interesujące dla zbiorów muzeum są fotografie sprzed 1945 r. oraz z czasów istnienia Akademii Medycznej.

Wszystkie przekazane przez Państwa darowizny odnotowane zostaną
w komputerowej muzealnej dokumentacji MONA.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przekazaniem obiektów do naszych zbiorów, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (22) 116 60 19 lub adresem: muzeum@wum.edu.pl.