Znak graficzny


Na posiedzeniu 22 kwietnia 2013 roku Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zatwierdził znak graficzny Muzeum Historii Medycyny WUM. Wiodącymi elementami są: laska Asklepiosa i początkowe słowa (w wersji łacińskiej) greckiej maksymy Hipokratesa: „Ho bios brachys, he de techne makre…”
Polskie tłumaczenie całej maksymy brzmi: „Życie krótkie, sztuka długa, okazja ulotna, doświadczenie niebezpieczne, sąd niełatwy”. Sugeruje, że do poznania sztuki medycznej nie wystarczy życie jednego człowieka – potrzebna jest praca wielu pokoleń.