Wystawa czasowa z okazji obchodów 100-lecia Stomatologii Akademickiej w Warszawie

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy  do zapoznania się z nową wystawą czasową, powstałą przy współpracy Muzeum Historii Medycyny WUM z Wydziałem Lekarsko-Stomatologicznym, zorganizowaną z  okazji obchodów 100-lecia Warszawskiej Stomatologii Akademickiej. Wystawa towarzyszy międzynarodowej konferencji stomatologicznej Zachód-Wschód, która odbędzie się 23.04.2021 roku w Centrum Dydaktycznym.  Na dzień dzisiejszy udostępniamy Państwu wystawę w formie on-line, a jeśli sytuacja epidemiologiczna już na to pozwoli, serdecznie zachęcamy do obejrzenia jej na żywo na I. piętrze, przy auli im. prof. Janusza Piekarczyka.

Fot. Michał Teperek, Dział Fotomedyczny WUM

Prod. Tomasz Świętoniowski, Dział Fotomedyczny WUM

      Państwowy Instytut Dentystyczny (PID) został utworzony w Warszawie 17 lutego 1920 roku. Powstanie Instytutu było wyrazem braku lekarzy dentystów w odradzającym się Państwie Polskim oraz potrzeby ich kształcenia na odpowiednim poziomie merytorycznym. PID otrzymał pomieszczenia zajmowane przez dawne szkoły dentystyczne przy ul. Marszałkowskiej 116 i 151. Pierwszym Dyrektorem Instytutu został Prof. Franciszek Zwierzchowski. Instytut był uczelnią jednowydziałową z czterema specjalistycznymi katedrami: Dentystyki Zachowawczej – kierownik prof. F. Zwierzchowski, Chirurgii Stomatologicznej – dr med. A. Meissner, Techniki Dentystycznej – dr L. Brennejsen, Ortodoncji – dr med. M. Zeńczak. Państwowy Instytut Dentystyczny należał do rzędu Państwowych Szkól Wyższych a studenci jego korzystali, wg. orzeczenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, z praw przysługujących akademikom.

15 marca 1933 roku Państwowy Instytut Dentystyczny przemianowany został na Akademię Stomatologiczną – uczelnię posiadającą pełnię praw akademickich. Pierwszym Rektorem Akademii został prof. Roman Nitsch. Doniosłe znaczenie miało to, że zarówno PID, jak i Akademia Stomatologiczna znalazły silne wsparcie w Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, korzystając z jego pracowni i fachowych sił wykładowych. Kliniki mieściły się w prywatnie wynajętych lokalach przy Placu Małachowskiego, ul. Marszałkowskiej i Obrońców. Uczelnia posiadała uprawnienia do prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz nostryfikacji dyplomów uzyskanych za granicą. Dzięki usilnym staraniom władz uczelni o budowę gmachu dla stomatologii, w lipcu 1939 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego i wmurowanie aktu erekcyjnego podpisanego przez władze państwowe i Radę Profesorów. Działania wojenne zniweczyły to przedsięwzięcie.

Po zakończeniu wojny w roku 1945 Akademia Stomatologiczna rozpoczęła działalność jako jedna z pierwszych szkół wyższych, której Rektorem został wybrany prof. Marian Zeńczak. Tymczasową siedzibę znalazły cztery katedry stomatologiczne w budynku przy ul. Narbutta 33. Od września 1949 r. Akademia Stomatologiczna została wcielona na prawach Oddziału do Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w ramach tego Wydziału przeszła do Akademii Lekarskiej i w 1950 roku Akademii Medycznej. W latach 1950-1970 funkcję  kierowników Oddziału Stomatologicznego pełnili: prof. Marian Górski, prof. Janusz Krzywicki, prof. Janina Galasińska-Landsbergerowa.

W roku 1970 utworzony został Instytut Stomatologii, którego powołanie nawiązywało do tradycji pierwszej polskiej uczelni stomatologicznej–PID. Dyrektorem Instytutu została prof. Janina Galasińska-Landsbergerowa. Instytut został zorganizowany na bazie klinicznej, kadrowej i lokalowej Oddziału. Z czterech podstawowych Katedr  powstało 8 jednostek dydaktycznych. Rada Naukowa Instytutu jako jedyna w Polsce uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych.

W roku 2012 decyzją władz uczelni nastąpiło wydzielenie Oddziału Stomatologii z I Wydziału Lekarskiego i powołano samodzielny Wydział Lekarsko-Dentystyczny WUM. W tym samym roku nastąpiło rozwiązanie Instytutu Stomatologii. Dziekanem Wydziału Lekarsko-Dentystycznego została prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska. W roku 2019 Wydział Lekarsko-Dentystyczny zmienił nazwę na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

W setną rocznicę powołania Państwowego  Instytutu Dentystycznego i 100-lecie nauczania stomatologii akademickiej w Warszawie, kultywując pamięć o początkach akademickiego nauczania dentystyki w Warszawie i ludziach, którzy przyczynili się do kontynuacji tego dzieła przygotowano niniejszą wystawę.

Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska