„Winienem być dobrym lekarzem – Janusz Korczak – Henryk Goldszmit”

W 2013 roku powstała publikacja powystawowa pod redakcją prof. Edwarda Towpika na postawie materiałów opracowanych przez mgr Grażynę Jermakowicz i mgr Agatę Małkowską. Projekt graficzny wydawnictwa wykonała Emilia Bojańczyk i Diana Gawronkiewicz z firmy PODPUNKT.

„Rok 2012 był Rokiem Korczakowskim. Dlatego też oczywisty był wybór losów Starego Doktora Janusza Korczaka – absolwenta Wydziału Lekarskiego Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, wychowanka naszej Uczelni, jako tematu wystawy, która zapoczątkowała działalność Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ta nowa na mapie Warszawy placówka kulturalna, kierowana przez
prof. Edwarda Towpika, postanowiła przybliżyć tę nieprzeciętną Postać
i pokazać szerokiej publiczności mniej znany aspekt życia Janusza Korczaka, jakim było uprawiane medycyny.

Wernisaż wystawy odbył się 7 grudnia 2012 roku w nowym Centrum Biblioteczno-Informacyjnym naszej Uczelni, z udziałem Wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej. 19 lutego 2013 roku, podczas wizyty w naszej Uczelni, ekspozycję zwiedziła Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anna Komorowska.

Ideą, jaka przyświecała utworzeniu Muzeum Historii Medycyny w naszej Uczelni, było „ocalanie od zapomnienia” przeszłości najszlachetniejszej
ze sztuk – medycyny; spisanie, w przeróżnych formach, wielkiej spuścizny medycyny polskiej, ze szczególnym naciskiem na dzieje naszej Wszechnicy. Rozpoczęcie działalności Muzeum to święto całej warszawskiej medycyny,
na tę chwilę czekały pokolenia medyków.

Inicjująca działalność Muzeum wystawa „Winienem być dobrym lekarzem- Janusz Korczak (Henryk Goldszmit)” – silna merytorycznie, przygotowana
z wielkim rozmachem artystycznym i ciesząca się dużym powodzeniem wśród zwiedzających – jest bardzo dobrym i obiecującym początkiem działania Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Rektor WUM Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk