65 Rocznica otrzymania dyplomu lekarza. Rocznik 1948-1953

Dnia 18 września 2018 roku w Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się spotkanie absolwentów Wydziału Lekarskiego rocznika 1948/53.
W spotkaniu oprócz Absolwentów i opiekunów uczestniczyli także: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś, Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji
prof. Mieczysław Szostek, dr Krzysztof Makuch – członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, dr Adam Tyszkiewicz, który od 1 października kierować będzie Muzeum Historii Medycyny WUM.

Wszystkich zebranych przywitała dr Irena Brydowska-Skórzewska – starościna roku, pełniąca tę funkcję od początku studiów, rozpoczętych
w 1948 roku na ówczesnym Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Irena Brydowska-Skórzewska przekazała dla Muzeum WUM na ręce
dr. Adama Tyszkiewicza „Kronikę”, w której zawarto materiały archiwalne, fotografie i dokumenty dotyczące działalności w czasie studiów rocznika 1948/1953 oraz kolejnych spotkań Absolwentów aż do czasów współczesnych. Muzeum Historii Medycyny przygotowało także dla gości prezentację multimedialną składającą się ze zdjęć studenckich
i współczesnych rocznika 1953.