100-lecie Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr hab. n. med. Edward Towpik Dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zapraszają na konferencję i wystawę poświęconą 100. rocznicy utworzenia Katedry i Zakładu Farmakologii, która odbędzie się pod patronatem
JM Rektora prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr. hab. n. farm. Jana Pachecka Przewodniczącego Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk.

2 lutego 2018 r. o godz. 12.00
w Muzeum Historii Medycyny WUM
ul. Żwirki i Wigury 63