„Zarządzanie kolekcjami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na tle doświadczeń Uniwersytetu Humboldtów i Uniwersytetu Wiedeńskiego”

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z interesującym artykułem  dr. Adama Tyszkiewicza pt: „Zarządzanie kolekcjami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na tle doświadczeń Uniwersytetu Humboldtów i Uniwersytetu Wiedeńskiego” w roczniku MUZEALNICTWO 2019(60) str. 130-140.

MUZEALNICTWO 2019 60