„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”. Ślady historii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na tablicy i w rzeźbie.

Autorem tych pięknych słów był przed laty Prymas Tysiąclecia – Stefan kardynał Wyszyński. Przywołujemy je przedstawiając kolejną wystawę czasową Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mówi ona o wybitnych postaciach Uczelni i o ważnych wydarzeniach w jej historii – utrwalonych na pamiątkowych tablicach
i w rzeźbach, zdobiących nasze szpitale i zakłady naukowo-dydaktyczne. Tablice i rzeźby poświęcone osobom, wraz z krótkimi notami biograficznymi, przedstawiono w centralnej części ekspozycji. Wokół prezentujemy pozostałe tablice i rzeźby mówiące o zdarzeniach, na tle krótkich rysów historycznych szpitali i budynków, w których się znajdują. Wielu wspaniałych lekarzy
i nauczycieli akademickich nie ma poświęconych im tablic. Nazwiska niektórych z nich przypominamy w górnej części układu przestrzennego wystawy.

W wernisażu, na zaproszenie JM Rektora prof. Marka Krawczyka i Dyrektora Muzeum prof. Edwarda Towpika, wzięło udział wielu znakomitych gości
ze świata medycznego i kultury. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz uczelni, towarzystw medycznych, naukowych
i samorządu lekarskiego oraz nasi seniorzy uczelni, darczyńcy i przyjaciele Muzeum.
Autorkami scenariusza wystawy są mgr Grażyna Jermakowicz i mgr Agata Małkowska pod merytorycznym kierunkiem prof. Edwarda Towpika. Autorką projektu graficznego i przestrzennego wystawy jest Diana Gawronkiewicz
z pracowni „Podpunkt”.

Wystawę można oglądać w Galerii Wystaw Czasowych do 1 marca 2019

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM
ul. Żwirki i Wigury 63, Warszawa
poniedziałek – piątek: 8-20 sobota: 8-14