Dyrektor

p.o. Dyrektora Muzeum Historii Medycyny WUM
mgr Grażyna Jermakowicz
grazyna.jermakowicz@wum.edu.pl
pok. 323