Dyrektor

Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM
dr n. hum. Adam Tyszkiewicz
tel. kom. 503 – 825 -070
adam.tyszkiewicz@wum.edu.pl
pok. 323