Wizyta gości z LXVIII Liceum im. Tytusa Chałubińskiego


Fot. Adam Tyszkiewicz

W dniu wczorajszym odwiedziła nasze muzeum klasa 2A z LXVIII Liceum im.Tytusa Chałubińskiego w Warszawie. Naszym gościom zaprezentowaliśmy nową wystawę stałą, gdzie zebraliśmy niedawno eksponaty ze świata anatomii, a także pokazaliśmy muzealną produkcję filmową pt. „Kamienie milowe w dziejach anatomii”. Mieliśmy okazję także porozmawiać o  dokonaniach naukowych Galena, Wesaliusza, a także o wpływie na medycynę Leonarda da Vinci.  Widownia naszego teatru anatomicznego okazała się doskonałym miejscem do prowadzenia tego rodzaju pierwszych dysput z młodzieżą, która zasili pewnie niedługo progi naszej uczelni. W dalszej części wizyty zwiedzaliśmy także wystawę czasową pt. ” Od dżumy do COVID-19″ i porozmawialiśmy z uczniami o słynnych chorobach z perspektywy kilku wieków. Ukoronowaniem wizyty było zdjęcie grupowe pod patronem Liceum.

Bardzo dziękujemy za wizytę! Jesteśmy już wstępnie umówieni na kolejne spotkanie wczesną jesienią, podczas którego będzie możliwe obejrzenie mappingu w sali teatru anatomicznego.