Rada Muzeum

  • Prof. dr hab. n. med.  Paweł Włodarski- Prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju
  • Prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel – Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM
  • Dr hab. Iwona Arabas – prof. PAN
  • Prof. dr hab n.med i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch- Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
  • Prof. dr hab. n. med.  Marek Krawczyk – Rektor WUM w latach 2008-2016