Rada Muzeum

  • Prof. dr hab. n. med.  Mieczysław Szostek
    – przewodniczący Rady Muzealnej
  • Prof. dr hab. n. med.  Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich
    i Kształcenia WUM
  • Mgr Małgorzata Rejnik – Kanclerz  WUM
  • Prof. dr hab. n. med. Iwona Arabas
  • Mgr Irmina Utrata – Dyrektor Biblioteki Głównej WUM
  • Prof. dr hab. n. med.  Marek Krawczyk – Rektor WUM w latach 2008-2016