Józef Polikarp Brudziński… Salus aegroti suprema lex esto

Sesja i wystawa organizowane są w 100 rocznicę śmierci Józefa Polikarpa Brudzińskiego.
Prof. dr hab. n. med. Edward Towpik Muzeum Historii Medycyny WUM
i dr hab. n. med. Ewa Skrzypek Studium Historii Medycyny WUM
zapraszają na sesję i otwarcie wystawy:
Józef Polikarp Brudziński…Salus aegroti suprema lex esto
pod Honorowym Patronatem JM prof. Mirosława Wielgosia
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

18 grudnia 2017 r. o godz. 15.30
w Muzeum Historii Medycyny WUM, ul. Żwirki i Wigury 63

Wystawa trwała do 1 października 2018 r.

 

 

Ojciec i Syn Witold i Tadeusz Orłowscy

Prof. Edward Towpik Dyrektor Muzeum Historii Medycyny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zaprasza na sesję i otwarcie wystawy
OJCIEC i SYN Witold i Tadeusz Orłowscy
pod Honorowym Patronatem JM prof. Mirosława Wielgosia
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
we wtorek, 29 listopada 2016 r. o godz. 13.00
w Muzeum Historii Medycyny WUM, ul. Żwirki i Wigury 63

 

70-lecie reaktywowania Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 14 listopada 2014 roku została otwarta wystawa pt: „70-lecie reaktywowania Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego”
Na wystawie przedstawiono początki tajnego nauczania m.in. „Szkołę Zaorskiego” działającą od 1941 roku oraz historię reaktywowania w 1944 roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wystawę ilustruje bogaty materiał ikonograficzny i dokumentacyjny pochodzący od byłych studentów „Szkoły Zaorskiego” i „Akademii Boremlowskiej”.

SZPITALE DOBREJ WOLI

Prof. Edward Towpik dyrektor Muzeum Historii Medycyny zaprasza na sesję „Szpitale Dobrej Woli. Szpitale: Karola i Marii, św Łazarza, Wolski
i św. Stanisława w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego” organizowaną pod Patronatem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. Marka Krawczyka przy współudziale Muzeum Powstania Warszawskiego. W poniedziałek, 16 czerwca 2014 roku o godzinie 15.00

Program:
Uroczyste otwarcie

  • Dr Zbigniew Osiński – „Powstanie Warszawskie na Woli w pierwszych dniach sierpnia”
  • Prof. Edward Towpik – „Wolskie reduty człowieczeństwa”
  • Pani Anna Wesołowska-Szegidewicz – odczyta „Fragmenty wspomnień
    prof. Stefana Wesołowskiego”
  • Dr Maria Ciesielska – „Ślady pamięci – historia życia dr. Włodzimierza Kmicikiewicza”

Projekcja filmu: „Szpital Dobrej Woli” [real. J. Zajicek i wsp., 1993]

 

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”. Ślady historii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na tablicy i w rzeźbie.

Autorem tych pięknych słów był przed laty Prymas Tysiąclecia – Stefan kardynał Wyszyński. Przywołujemy je przedstawiając kolejną wystawę czasową Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mówi ona o wybitnych postaciach Uczelni i o ważnych wydarzeniach w jej historii – utrwalonych na pamiątkowych tablicach
i w rzeźbach, zdobiących nasze szpitale i zakłady naukowo-dydaktyczne. Tablice i rzeźby poświęcone osobom, wraz z krótkimi notami biograficznymi, przedstawiono w centralnej części ekspozycji. Wokół prezentujemy pozostałe tablice i rzeźby mówiące o zdarzeniach, na tle krótkich rysów historycznych szpitali i budynków, w których się znajdują. Wielu wspaniałych lekarzy
i nauczycieli akademickich nie ma poświęconych im tablic. Nazwiska niektórych z nich przypominamy w górnej części układu przestrzennego wystawy.

W wernisażu, na zaproszenie JM Rektora prof. Marka Krawczyka i Dyrektora Muzeum prof. Edwarda Towpika, wzięło udział wielu znakomitych gości
ze świata medycznego i kultury. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz uczelni, towarzystw medycznych, naukowych
i samorządu lekarskiego oraz nasi seniorzy uczelni, darczyńcy i przyjaciele Muzeum.
Autorkami scenariusza wystawy są mgr Grażyna Jermakowicz i mgr Agata Małkowska pod merytorycznym kierunkiem prof. Edwarda Towpika. Autorką projektu graficznego i przestrzennego wystawy jest Diana Gawronkiewicz
z pracowni „Podpunkt”.

Wystawę można oglądać w Galerii Wystaw Czasowych do 1 marca 2019

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM
ul. Żwirki i Wigury 63, Warszawa
poniedziałek – piątek: 8-20 sobota: 8-14

Inauguracyjna wystawa „Winienem być dobrym lekarzem Janusz Korczak Henryk Goldszmit”

Ekspozycja powstała na podstawie wybranych dokumentów archiwalnych, ikonograficznych oraz literatury medycznej, ukazujących w sposób syntetyczny działalność Korczaka jako lekarza. Przypomniano pracę w Szpitalu im. Bersonów i Baumanów, służbę w charakterze lekarza armii carskiej w wojnie rosyjsko-japońskiej i w I wojnie światowej. Przedstawiono fragmenty jego specjalistycznych publikacji medycznych, sygnowanych nazwiskiem Henryk Goldszmit, dokumenty osobiste związane z medycyną oraz fotografie, a wszystko na tle panoramy Warszawy przełomu wieków XIX i XX oraz lat międzywojennych.

WERNISAŻ WYSTAWY

7 grudnia 2012 roku wystawą „Winienem być dobrym lekarzem- Janusz Korczak (Henryk Goldszmit)” rozpoczęło działalność Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W wernisażu,
na zaproszenie Rektora prof. Marka Krawczyka i Dyrektora Muzeum
prof. Edwarda Towpika, uczestniczyli Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska oraz Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski.

„Dzisiaj urzeczywistniają się plany istnienia Muzeum Historii Medycyny
w naszej Uczelni” – mówił podczas uroczystości Rektor prof. Marek Krawczyk, który podkreślał, że otwarcie jest świętem całej warszawskiej medycyny,
a na tę chwilę czekały pokolenia medyków. Rektor zwracał uwagę na fakt,
że trudno w Roku Janusza Korczaka wyobrazić sobie lepszy temat wystawy inaugurującej działalność Muzeum niż ten poświęcony Absolwentowi Wydziału Lekarskiego Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego
dr Januszowi Korczakowi.

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska podziękowała w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za to,
że środowisko medyczne podjęło projekt zapisania dziejów polskiej medycyny, bo, jak podkreślała Pani Wiceminister, tak szeroko projekt Muzeum Historii Medycyny naszej Uczelni postrzega resort kultury. „Historia medycyny jest częścią polskiego dziedzictwa narodowego” – mówiła Pani Wiceminister, która zwracała uwagę również na walor edukacyjny nowej placówki. Mówiła również, że założenie Muzeum tworzy szansę realniej współpracy Uczelni i MKiDN,
bo w resorcie są środki na działalność o takim charakterze. Wiceminister podkreślała również, że otwierana ekspozycja jest jedyną wystawą poświęconą dr Januszowi Korczakowi zorganizowaną w kończącym się roku Janusza Korczaka.

Dyrektor Muzeum prof. Edward Towpik odczytał listy, jakie wpłynęły w związku z uroczystością: od Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Pani Ireny Wójcickiej oraz byłej Pierwszej Damy Pani Jolanty Kwaśniewskiej.

W swoim wystąpieniu prof. Edward Towpik podkreślał walory lokalizacji Muzeum w naszej Uczelni: „Studenci, lekarze, naukowcy żyją przede wszystkim błyskawicznym postępem wiedzy zawodowej, nowymi technologiami, walką o swoją pozycję w niełatwym, ostro konkurującym świecie. Jeżeli gdziekolwiek możemy zachęcić do chwili refleksji nad przeszłością, pokazać dobre wzorce kultury i sztuki, to właśnie tu – w samym centrum aktywności akademickiej i lekarskiej”. Pan Profesor podziękował Rektorowi prof. Markowi Krawczykowi za to, „że w wizji rozwoju Uczelni,
tak dynamiczniej realizowanej, znalazło się miejsce dla placówki na którą czekało kilka pokoleń medyków”. „To Pan jest twórcą Muzeum Historii Medycyny, nam pozostaje zadanie wypełnienia go treścią” – mówi Dyrektor Muzeum. Pan prof. Edward Towpik podziękował za wsparcie organizacyjne Kanclerz mgr Małgorzacie Kozłowskiej. „Dzisiejsza wystawa zamyka Rok Janusza Korczaka, pokazując najmniej znaną stronę jego życia – działalność lekarską – na tle Warszawy tamtych lat” – mówił Profesor.

Autorkami wystawy są mgr Grażyna Jermakowicz i mgr Agata Małkowska; konsultacją merytoryczną służyła Pani Marta Ciesielska – Kierownik Ośrodka Dokumentacji i Badań „Korczakianum” w Muzeum Historycznym
m.st. Warszawy. Autorki projektu graficznego i przestrzennego wystawy: Emilka Bojańczuk, Diana Gawronkiewicz i Magda Dobruk z pracowni „Podpunkt”.

Wystawa powstała we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji i Badań Korczakianum Oddziałem Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Żydowskim Instytutem Historycznym, Muzeum Wojska Polskiego, Centralnym Archiwum Wojskowym, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie oraz Biblioteką Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Marta Wojtach – rzecznik prasowy