Dziedzictwo Asklepiosa. Medycyna kontra Humanistyka.

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza w 2019 r. na nowy cykl wydarzeń muzealnych pt. „Dziedzictwo Asklepiosa. Medycyna kontra Humanistyka”. Celem spotkań, w pierwszym sezonie, będzie ukazanie medycyny na tle nauk humanistycznych, tj. historii sztuki, literatury, teatrologii, prawa i filozofii. Wszystkie spotkania będą odbywać się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz. 17.00.
W cieplejsze miesiące zapraszamy Państwa dodatkowo na spacery, które zaplanowano na Trakcie Królewskim i kampusie Lindleya. Na początek,
7 stycznia, wystąpi Dyrektor Muzeum Historii Medycyny dr Adam Tyszkiewicz z wykładem „O pokrewieństwie Apolla i Asklepiosa, czyli o związkach sztuki i medycyny”. Podczas prelekcji dowiedzą się Państwo na jakie choroby cierpieli znani artyści. m.in. Vincent Van Gogh, Edvard Munch czy Stanisław Wyspiański, oraz które nowożytne obrazy i rzeźby powinny znaleźć się
w katalogu poświęconym związkom sztuki i medycyny i czym charakteryzowała się architektura najsłynniejszych europejskich szpitali.

Program:

7 stycznia 2019 r. – dr Adam Tyszkiewicz (Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) – O pokrewieństwie Apolla
i Asklepiosa, czyli o związkach sztuki i medycyny. Sala im. L. Paszkiewicza w budynku Collegium Anatomicum, ul. T. Chałubińskiego 5

4 lutego 2019 r. – dr Emilia Olechnowicz (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk) – Ciało jako „materia godna teatralnej oprawy”. O nowożytnych teatrach anatomicznych. Sala wykładowa im. W. Grzywo – Dąbrowskiego w budynku Zakładu Medycyny Sądowej, ul. W. Oczki 1

4 marca 2019 r. – dr Maria Turos (Warszawski Uniwersytet Medyczny) – Wykładowcy w mundurach – „medyczna szkoła warszawska” 1809-1831.
Sala im. A. Dobrzańskiego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym,
ul. Żwirki i Wigury 63

1 kwietnia 2019 r. – prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) – Od proroctw, „reformy” stroju i diety
do leczenia ciała – czyli rzecz o pierwszych bloomerystkach, mesmerystkach, homeopatkach, wegeteriankach, hydropatkach i abstynentkach w Anglii i nie tylko…. Sala nr 27 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym,
ul. Żwirki i Wigury 63

6 maja 2019 r. – dr Karolina Paczyńska – Słynni lekarze, dawne szpitale
i nauczanie medycyny na Trakcie Królewskim
(spacer). Spotkanie przy Barbakanie od strony ul. Krzywe Koło

3 czerwca 2019 r. – dr Adam Tyszkiewicz (Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) – W cieniu warszawskich wieżowców. Tajemnice Kampusu Lindleya (spacer). Spotkanie przed budynkiem Collegium Anatomicum przy ul. T. Chałubińskiego 5

PROF. ANDRZEJ TRZEBSKI – WYBITNY UCZONY

 

Dyrektor  Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego prof. Tomasz Hryniewiecki, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN prof. Witold Rużyłło, Dyrektor  Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr Adam Tyszkiewicz,

zapraszają na sesję naukową pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

poświęconą pamięci Profesora Andrzeja Trzebskiego wybitnego uczonego.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego

w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A (poziom – 1)
28 listopada 2018 r. o godz.11.oo

Program sesji: 

 • Prof. Mirosław Wielgoś ― Twórcza kariera akademicka Profesora Trzebskiego/Rector’s address on Professor Andrzej Trzebski’s creative academic career  
 • Prof. Ewa Szczepańska Sadowska ― Profesor Trzebski, fizjolog: Jego wkład
  w nauki kliniczne/ Professor Trzebski, a physiologist: his contribution to clinical sciences
 • Prof. Gianfranco Parati Zmienność ciśnienia tętniczego  mechanizmy
  i implikacje kliniczne/Blood pressure variability: mechanisms and clinical implications 
 • Prof. Krzysztof Narkiewicz― Odruchy z chemoreceptorów w stanie zdrowia
  i chorób układu sercowo-naczyniowego/Chemoreflexes in health and cardiovascular disease
 • Prof. Aleksander Prejbisz― Układ współczulny a katecholaminy  spojrzenie na wtórne postacie nadciśnienia/Sympathetic nervous system and catecholamines  focus on secondary hypertension
 • Prof. Andrzej Januszewicz― Układ współczulny a ryzyko sercowo-naczyniowe/Sympathetic nervous system and cardiovascular risk

Dyskusja/Discussion

100-lecie Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr hab. n. med. Edward Towpik Dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zapraszają na konferencję i wystawę poświęconą 100. rocznicy utworzenia Katedry i Zakładu Farmakologii, która odbędzie się pod patronatem
JM Rektora prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr. hab. n. farm. Jana Pachecka Przewodniczącego Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk.

2 lutego 2018 r. o godz. 12.00
w Muzeum Historii Medycyny WUM
ul. Żwirki i Wigury 63

PROFESOR WIKTOR GRZYWO-DĄBROWSKI

Prof. Mieczysław Szostek Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, prof. Paweł Krajewski Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej i prof. Edward Towpik Dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na spotkanie poświęcone Profesorowi Wiktorowi Grzywo-Dąbrowskiemu

Otwarcie Konferencji – prof. Mieczysław Szostek, prof. Paweł Krajewski,
prof. Edward Towpik

Wystąpienie JM Rektora – prof. Mirosław Wielgoś

Prof. Wiktor Grzywo-Dąbrowski – nasz Wychowawca i Nauczyciel –
dr Małgorzata Brzozowska

Działalność naukowa prof. Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego –
prof. Paweł Krajewski

Wystąpienia Wychowanków i Uczniów

Odnaleziona ekspertyza prof. W. Grzywo-Dąbrowskiego dotycząca przyczyny śmierci   płk. Armii Krajowej Lucjana Załęskiego –
informacja prof. Mieczysława Szostka

Spotkanie koleżeńskie

Zapraszamy do sali wykładowej Zakładu Medycyny Sądowej,

przy ul. Oczki 1  20 kwietnia 2017 r. o godz.13.oo

 

JÓZEF CELIŃSKI (1779-1832) OJCIEC WARSZAWSKIEJ FARMACJI

Prof. Edward Towpik
Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM
i
Prof. Piotr Wroczyński
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM

zapraszają na spotkanie

Józef Celiński (1779-1832)
Ojciec warszawskiej farmacji

wtorek, 17 stycznia 2017 r., godz. 13.00
Muzeum Historii Medycyny WUM
ul. Żwirki i Wigury 63

Ojciec i Syn Witold i Tadeusz Orłowscy

Prof. Edward Towpik Dyrektor Muzeum Historii Medycyny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zaprasza na sesję i otwarcie wystawy
OJCIEC i SYN Witold i Tadeusz Orłowscy
pod Honorowym Patronatem JM prof. Mirosława Wielgosia
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
we wtorek, 29 listopada 2016 r. o godz. 13.00
w Muzeum Historii Medycyny WUM, ul. Żwirki i Wigury 63

 

SZPITAL OBOZOWY DLA KOBIET W KL AUSCHWITZ-BIRKENAU (1942-1945)

Prof. Edward Towpik  Dyrektor Muzeum Historii Medycyny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

zaprasza na promocję książki

dr Marii Ciesielskiej

„Szpital obozowy dla kobiet  w KL Auschwitz-Birkenau  (1942-1945)”

w środę, 13 stycznia 2016 r. o godz. 17.00  ul. Żwirki i Wigury 63

W środę, 13 stycznia br., odbyło się kolejne Spotkanie Muzealne, podczas którego przedstawiono książkę dr Marii Ciesielskiej „Szpital obozowy dla kobiet w KL Auschwitz-Birkenau (1942-1945)”. Publikacja ta inauguruje serię wydawniczą o nazwie: „Biblioteka Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Uroczystą promocję zaszczycił swoją obecnością JM Rektor- prof. Marek Krawczyk.

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej Autorki, obronionej na naszej Uczelni. Autorka z niezwykłą dbałością o szczegóły historyczne  przedstawiła genezę powstania obozu i problematykę zbrodniczych eksperymentów „medycznych”, a na tym tle – działalność szpitala obozowego dla kobiet. W drugiej części książki zawarte zostały biogramy bohaterskich lekarek więźniarek pracujących w tym szpitalu, udzielających pomocy i otuchy mimo bezpośredniego zagrożenia ich własnego życia.

Dyrektor Muzeum prof. Edward Towpik przedstawił zebranym sylwetkę Autorki – specjalistki w zakresie medycyny rodzinnej, doktor nauk medycznych w dziedzinie historii medycyny, a także przewodniczącej Sekcji Historycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

W pełnej emocji dyskusji wzięli udział m.in. członkowie rodzin bohaterskich lekarek – więźniarek; dwoje z nich było więźniami Auschwitz jako małe dzieci. Wszyscy uczestnicy  spotkania otrzymali  egzemplarz książki, mogli też  porozmawiać z Autorką i uzyskać dedykację.

70-lecie reaktywowania Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 14 listopada 2014 roku została otwarta wystawa pt: „70-lecie reaktywowania Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego”
Na wystawie przedstawiono początki tajnego nauczania m.in. „Szkołę Zaorskiego” działającą od 1941 roku oraz historię reaktywowania w 1944 roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wystawę ilustruje bogaty materiał ikonograficzny i dokumentacyjny pochodzący od byłych studentów „Szkoły Zaorskiego” i „Akademii Boremlowskiej”.

SZPITALE DOBREJ WOLI

Prof. Edward Towpik dyrektor Muzeum Historii Medycyny zaprasza na sesję „Szpitale Dobrej Woli. Szpitale: Karola i Marii, św Łazarza, Wolski
i św. Stanisława w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego” organizowaną pod Patronatem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. Marka Krawczyka przy współudziale Muzeum Powstania Warszawskiego. W poniedziałek, 16 czerwca 2014 roku o godzinie 15.00

Program:
Uroczyste otwarcie

 • Dr Zbigniew Osiński – „Powstanie Warszawskie na Woli w pierwszych dniach sierpnia”
 • Prof. Edward Towpik – „Wolskie reduty człowieczeństwa”
 • Pani Anna Wesołowska-Szegidewicz – odczyta „Fragmenty wspomnień
  prof. Stefana Wesołowskiego”
 • Dr Maria Ciesielska – „Ślady pamięci – historia życia dr. Włodzimierza Kmicikiewicza”

Projekcja filmu: „Szpital Dobrej Woli” [real. J. Zajicek i wsp., 1993]

 

INAUGURACJA CYKLU WYKŁADÓW „SPOTKANIA MUZEALNE” – „ODKRYWANIE ŻEROMSKIEGO

Uroczystej inauguracji „Spotkań” dokonał JM Rektor prof. Marek Krawczyk. Podkreślił, że Uniwersytet powinien nie tylko dobrze przygotowywać studentów do wykonywania zawodu, ale też kształcić postawy humanistyczne i zainteresowania kulturą i sztuką. Wyraził zadowolenie z faktu, że Muzeum Historii Medycyny naszej Uczelni będzie pełniło tę ważną rolę.

Kanwą inauguracyjnego „Spotkania” było sensacyjne odnalezienie rękopisu „Wiernej rzeki”. Ten rękopis Stefana Żeromskiego uważany był za bezpowrotnie stracony podczas wojny, potwierdziła to w publikowanych wspomnieniach córka pisarza Monika.

Dzięki uprzejmości Domu Aukcyjnego „Lamus” rękopis ten został uczestnikom przedstawiony i wzbudził – co oczywiste – ogromne zainteresowanie. Warto podkreślić, że jest to zaledwie czwarty znany czystopis dzieł Stefana Żeromskiego, inne nie zachowały się.

W znakomitym wykładzie „Odkrywanie Żeromskiego” prof. Zdzisław Adamczyk, wybitny badacz i znawca biografii i spuścizny wielkiego pisarza, wydawca jego dzieł, przedstawił losy innych rękopisów na tle mało znanych faktów biograficznych.

W kilka dni później rękopis „Wiernej rzeki” zakupiła na aukcji Biblioteka Narodowa za 240 tysięcy złotych.