W KRĘGU HISTORII MEDYCYNY

Muzeum Historii Medycyny WUM serdecznie zaprasza na kolejny cykl wykładów otwartych pt. „W kręgu historii medycyny”, które będą organizowane raz w miesiącu w formule on-line. Wykłady będą dotyczyły różnych zagadnień z zakresu historii medycyny. Opowiemy o przełomowych osiągnięciach medycyny oraz przybliżymy sylwetki wybitnych postaci świata nauki i medycyny.

Wykłady o charakterze popularnonaukowym skierowane będą dla wszystkich zainteresowanych historią i medycyną, którzy chcą pogłębić albo uporządkować swoją wiedzę. Z drugiej strony problemowy charakter tematów pozwoli na wnikliwsze przyjrzenie się wybranym zjawiskom.

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta może stanowić doskonałe uzupełnienie ogólnej wiedzy w tym zakresie,  albo może być początkiem nowych zainteresowań.

 

Konferencja podsumowująca wyniki projektu pt: „Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI w.”

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że w dniu 24 lutego 2022 roku w trybie on-line odbyła się konferencja podsumowująca wyniki projektu pt: „Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI w.” dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Jednocześnie informujemy, że nadal trwają zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych oraz wykłady specjalistów w ramach spotkań muzealnych o których będziemy informować na bieżąco.

„Z kart historii nauczania anatomii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”

 

Szanowni Państwo,

w  imieniu Muzeum Historii Medycyny WUM oraz  prelegenta, serdecznie zapraszamy na  kolejny wykład on-line, pt.   „Z kart historii nauczania anatomii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”, który odbędzie się w czwartek tj. 27 stycznia  o godz. 17.00.

Prelegentem będzie prof. Bogdan Ciszek – anatom i neurochirurg. Od 1996 roku kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM, starszy asystent na Oddziale Neurochirurgii w Szpitalu Dziecięcym im. Prof. J. Bogdanowicza, a także od 2006 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (2007-2009-2011), prezes Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (2011-2015), prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki (2005-2008).  Autor i współautor ponad 150 publikacji i ponad 200 doniesień zjazdowych w zakresie anatomii, anatomii klinicznej  i neurochirurgii oraz szeregu rozdziałów w monografiach i podręcznikach anatomicznych i klinicznych. Redaktor naukowy tłumaczeń wielu atlasów i podręczników.

Wykład będzie poświęcony historii nauczania anatomii w Warszawie, która rozwijała się równolegle z nauczaniem medycyny od końca XVIII wieku od „Szkoły chirurgów” Cambona. Burzliwa  historia Polski i rozwój nauki światowej zmieniły oblicze anatomii i zakres jej nauczania. Współczesna medycyna stawia szczególnie wysokie wymagania wiedzy anatomicznej lekarzy, gdyż obecne możliwości obrazowania przyżyciowego wnętrza naszego ciała prowadzą wprost do personalizacji medycyny i indywidualizacji postępowania lekarskiego.

Wykład odbędzie się pod adresem:

https://us06web.zoom.us/j/84733532991?pwd=QnQra0NuTmFVVVp4RlV0QnFnbnhoZz09

Wykład organizowany jest w ramach projektu: „Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI wieku”, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”  przez Ministra Edukacji i Nauki.

O leczeniu ran w czasie Powstania Warszawskiego

Szanowni Państwo,
w  imieniu Muzeum Historii Medycyny WUM oraz  prelegenta,
serdecznie zapraszamy na  kolejny wykład on-line,
pt. „ O leczeniu ran w czasie Powstania Warszawskiego” który odbędzie się w następną środę tj. 15 grudnia o godz. 17.00.
Prelegentem tym razem będzie prof. Anna Marek – historyczka medycyny. Pracownik Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Zainteresowania: medycyna XIX wieku oraz pierwszej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny czasów II wojny światowej i Powstania Warszawskiego.
Z ranami człowiek miał do czynienia od początku istnienia. Na przestrzeni wieków pojawiły się różne teorie na temat powstawania ran i ich leczenia. Podczas I wojny światowej opracowano zagadnienia chirurgicznego leczenia ran, które stały się podstawą postępowania w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r. Termin leczenie ran jest niezwykle szeroki i oprócz działania w obrębie samej rany, obejmuje zagadnienia postępowania wobec rannych na polu walki, udzielania pierwszej pomocy, organizowanie transportu oraz pielęgnacji zranionych pacjentów.
Podczas walk powstańczych w sieci punktów opatrunkowych i szpitalików lekarze udzielali pomocy powstańcom i ludności cywilnej. Przeprowadzali zabiegi operacyjne w obrębie głowy, klatki piersiowej, brzucha oraz kończyn. Pomocy udzielono około 20 tys. powstańców i 50 tys. cywili.

Wykład odbędzie się pod adresem:

https://us06web.zoom.us/j/81280772557?pwd=YktTOWNnNjQ4TUpVcjFCYTFmempaQT09

Wykład organizowany jest w ramach projektu: „Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI wieku”, dofinansowanego
z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”  przez Ministra Edukacji i Nauki.

„Sztuka uzdrawiania w malarstwie i grafice epoki nowożytnej”

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do obejrzenia nowej wystawy, która została urządzona w naszym łączniku pomiędzy budynkami  Rektoratu  i CBI. 

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma zaszczyt zaprezentować reprodukcje malarstwa i grafiki, przede wszystkim sztuki holenderskiej i flamandzkiej XVII wieku, której tematem jest spotkanie pacjenta z lekarzem.

Utożsamiający związek pomiędzy medycyną i sztuką wynika już z klasycznej definicji sztuki pochodzącej od Arystotelesa a rozwiniętej przez św. Tomasza z Akwinu. Według niego sztuka jest zasadą poprawnego wytwarzania dzieł zamierzonych, a racją jej bytu jest uzupełnienie braku pozostawionego przez naturę – Ars imitatur naturam et suplet defectum naturae in illis inquibus – natura deficit Sztuka naśladuje naturę i dopełnia zastane braki. Najdotkliwszym dla człowieka brakiem jest brak zdrowia. Medycyna, tak jak sztuka, naśladuje naturę, której cechą podstawową jest celowość. Sztuka lekarska rozpoznaje, czy natura dopuszcza naprawienie określonego braku. Medycyna jest więc obrazem wiedzy o świecie i naprawianiem świata. Ten humanistyczny cel jest niezbędny do tego, by wymiar naukowy nie pochłonął istoty, czyli chorego, by medycyna i opieka medyczna nie sprowadziły człowieka jedynie do przypadku choroby.

Kręta i najeżona pułapkami była droga prowadząca do rozpoznawania przez medycynę praw natury. Przed XX stuleciem, bardzo często nawet mniej poważne choroby mogły prowadzić do śmierci lub trwałego kalectwa. Nie dziwi więc fakt, że relacja między osobą chorą a osobą, która leczy była częstym tematem pojawiającym się w sztukach pięknych, czasem traktowanym z dozą humoru.

W epoce nowożytnej popularność zyskało malarstwo rodzajowe, szczególnie wśród artystów holenderskich i flamandzkich. Malarze zgłębiali wiele aspektów życia codziennego i wykorzystywali ich różnorodność w swojej twórczości. Jednym z popularnych tematów była medycyna. Powstawały dzieła ukazujące lekarzy zajętych cierpiącymi, chorymi ludźmi, piętnujące postępowanie znachorów, wyśmiewające łatwowierność niewykształconych pacjentów. Sceny te rozgrywały się w ubogich gospodach, na zatłoczonych jarmarkach czy w domach zamożnego mieszczaństwa.

Jednym z bardziej popularnych tematów było badanie pulsu oraz badanie moczu na podstawie wylądu. Powtarzającym się motywem są przedstawienia lekarzy wzywanych do zbadania dziewcząt dotkniętych miłosną chorobą. Ból zęba jest często ukazywany przez artystów w satyrycznych ujęciach, podobnie jak proste zabiegi chirurgiczne wykonywane przez medyków, w tym również usuwanie „kamienia szaleństwa” z czaszki dotkniętego obłędem pacjenta.

 

Monika Klimowska
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

200 lecie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że już 6 grudnia o godzinie 13.00 w Centrum Dydaktycznym WUM odbędzie się jubileuszowa uroczystość 200 lecia nieprzerwanej działalności Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Swoje święto Towarzystwo TLW rozpoczyna wystawą portretów lekarzy warszawskich – członków i przyjaciół TLW – działających współcześnie przedstawicieli naszej wielkiej wspólnoty akademickiej. Twórcą prezentowanych portretów jest malarz, artysta Tytus Byczkowski, a   współorganizatorem wystawy jest nasze Muzeum.

Utworzone 6 grudnia 1820 roku, z inicjatywy grupy profesorów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo Lekarskie Warszawskie przez następne 200 najtrudniejszych lat w historii Polski realizowało pomimo przeciwności i burz dziejowych swoje naczelne hasło – „Służyć Ludziom i Ojczyźnie”, przechowując i rozwijając najpiękniejsze tradycje i najlepsze wzorce postępowania lekarskiego.

 

Wystawa z okazji 70 lecia Warszawskiej Kliniki Ortopedycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Jest nam bardzo miło poinformować. że nasze Muzeum współorganizowało wystawę z okazji 70 lecia Warszawskiej Kliniki Ortopedycznej.
Ekspozycja mieści się przy ul. Lindleya 4 w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i towarzyszy uroczystemu posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z historią Kliniki.

Wizytacja gości z Ukrainy w Muzeum Historii Medycyny WUM

Szanowni Państwo,

Jest nam miło poinformować, że na początku listopada Warszawski Uniwersytet Medyczny gościł delegację Sumy State University na Ukrainie (Uniwersytet Państwowy w Sumach) oraz przedstawicieli wydawnictwa naukowych czasopism medycznych ALUNA.  Podczas wycieczki goście odwiedzili również nasze Muzeum, gdzie z zainteresowaniem obejrzeli mapping 3D w teatrze anatomicznym. Poniżej załączamy fotorelację z tego wydarzenia.

„Mam to we krwi!- transfuzjologia na przestrzeni lat”

Szanowni Państwo, w  imieniu Muzeum Historii Medycyny WUM i  prelegenta serdecznie zapraszamy na  kolejny wykład on-line,
pt. „Mam to we krwi!- transfuzjologia na przestrzeni lat”, który odbędzie się już w następny czwartek, tj. 28 października o godz. 17.00.
Prelegentem będzie dr n. med. Bartosz Chyżyński– obecnie Starszy Asystent w Katedrze i Klinice Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pediatra, nauczyciel akademicki, a także pasjonat historii medycyny.

Wykład odbędzie się pod adresem: https://us06web.zoom.us/j/81230485116?pwd=eXBuTmloZURaVWthbFdoUmMrWFExZz09.

Krew jako życiodajna siła już od tysiącleci fascynowała ludzkość. Przypisywano jej wiele właściwości, w tym między innymi warunkowania charakteru, zdrowia oraz siły u poszczególnych osób. Pogląd ten najlepiej odzwierciedla opisane przez rzymskiego pisarza i historyka Plinusza Starszego spożywanie krwi gladiatorów bezpośrednio po ich śmierci na arenach przez widzów.
Krew była również w centrum obrzędów religijnych w wielu kulturach. Na przestrzeni tysięcy lat podejmowano próby zrozumienia funkcji krwi i jej wpływu na funkcjonowanie organizmu człowieka. Tak podjęte próby zaowocowały zrozumieniem procesu krążenia krwi opisanym po raz pierwszy przez Williama Harveya, jej budowy dzięki odkryciu mikroskopu przez Antoniego van Leeuwenhoek’a , a także możliwości jej zastosowania w leczeniu, do czego przyczynił się min. Ludwik Hirszfeld. Stało się do fundamentem dziedziny medycyny obecnie zwanej transfuzjologią, bez której ciężko wyobrazić sobie współczesną medycynę. Nauka znana nam obecnie jako przetaczanie krwi zgodnej grupowo rodziła się metodą prób i błędów na przestrzeni lat, a jej historia jest naprawdę fascynująca.  Zapraszamy Państwa serdecznie na wykład poświęcony historii transfuzjologii oraz jej współczesnym aspektom.

Wykład organizowany jest w ramach projektu: „Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI wieku”, dofinansowanego
z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”  przez Ministra Edukacji i Nauki.

 

 

W muzeum trwają zajęcia w teatrze anatomicznym XXI wieku

W muzeum cały czas trwają zajęcia popularyzujące historię anatomii dla szkół w ramach projektu „Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI wieku”, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Podczas wizyty uczniowie mają okazję dowiedzieć się o wybitnych przedstawicielach tej dziedziny, a przede wszystkim poznać anatomię człowieka w nowoczesnej formie.
Ponadto odwiedzający mogą zobaczyć najważniejsze miejsca na Uczelni
i obejrzeć nasze wystawy czasowe. Do tej pory odwiedzili nas już uczniowie z warszawskich szkół, m. in : Liceum im. gen. Stefana Roweckiego, Liceum im. Edwarda Dembowskiego, Liceum im. Aleksandra Fredry czy Liceum im. księcia Józefa Poniatowskiego. Zawitali do nas także uczniowie z Kielc, czy tak jak w dniu dzisiejszym- z Lipin. Wszystkim serdecznie dziękujemy za miłe spotkania i rozmowy i zapraszamy do śledzenia na bieżąco działań naszego muzeum.