Polski
Polski English
 
Strona główna / O muzeum

Regulamin

Regulamin Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6 września 2011 roku ( fragmenty )

 

§ 1.

 1. Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest ogólnouczelnianą jednostką "WUM" [...]

3. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Rektor. [...]

 

§ 2.

1. Do zadań Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie zabytków i zbiorów z zakresu historii medycyny, w szczególności związanych z historią nauki, kultury i sztuki.

2. Muzeum gromadzi rzeczy ruchome o wartości zabytkowej i historycznej [...], w tym m.in.:

1) dokumenty;

2) rękopisy;

3) książki;

4) druki ulotne;

5) ikonografię;

6) numizmaty;

7) plakaty;

8) pieczęcie;

9) dzieła sztuki;

10) przedmioty rękodzieła artystycznego;

11) meble;

12) zapisy dźwiękowe

[...]

4. Muzeum opracowuje materiały, przygotowuje merytorycznie scenariusze i organizuje ekspozycje czasowe, w zakresie historii medycyny oraz historii nauki, kultury i sztuki, z uwzględnieniem historii, tradycji i dokonań WUM [...]

 

§ 3.

1. Muzeum realizuje zadania [...], w szczególności poprzez:

1) pozyskiwanie zbiorów w drodze dokonywania zakupów, przejmowania składników majątku WUM posiadających wartość historyczną i zabytkową, przyjmowania darowizn, spadków i zapisów, wymiany z muzeami, archiwami, bibliotekami, uczelniami, innymi placówkami kultury i osobami prywatnymi oraz w drodze przyjmowania zbiorów w depozyt;

[...]

3) prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej;

[...]

5) opracowanie merytoryczne i publikowanie materiałów naukowych i dydaktycznych, organizowanie wernizaży, spotkań, wykładów, seminariów i innych działań naukowo - dydaktycznych;

6) współpracę z muzeami, archiwami, bibliotekami, towarzystwami naukowymi i innymi placówkami kultury;

[...]

 

§ 4.

1. Muzeum kieruje Dyrektor [...]

 

§ 5.

1. W WUM działa Rada Programowa Muzeum, będąca zespołem doradczym i opiniodawczym Dyrektora.

2. Członków Rady powołuje Rektor na wniosek Dyrektora.

[...]

§ 6.

1. Środki potrzebne do organizowania, utrzymania i rozwoju Muzeum zapewnia WUM.

2. Muzeum może uzyskiwać środki ze źródeł zewnętrznych, w tym z darowizn, zapisów i spadków.

[...]

 

powrót

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X